’Gratis måltider’ på jobbet er skattepligtige

SKAT har netop nu har sat fokus på ’skat af personalegoder’, der blandt andet er gratis måltider på jobbet og fri arbejdsbeklædning.

Gratis måltider er ikke helt gratis

Hvis du som kost-, ernærings- og sundhedsfaglig spiser gratis måltider på din arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen, skal du betale skat af måltiderne.

Der er sat en helt fast pris på værdien af et måltid på 40 kr. Ved to måltider beskattes du af 65 kr. og ved tre måltider er det 75 kr. Der er dog mulighed for at ændre beløbet, hvis det kan dokumenteres, at værdien af måltiderne er en anden.

Du skal - måske - betale skat af arbejdstøjet

Du skal også betale skat af ’fri beklædning’.  Det betyder, at du, hvis du får en godtgørelse for de penge du bruger på arbejdstøj, vil blive beskattet af det beløb, som godtgørelsen lyder på.

Hvis du får udleveret arbejdstøj på din arbejdsplads, skal du i princippet også betale skat af værdien af arbejdstøjet. I praksis er det dog sådan, at hvis dit arbejdstøj kun bruges i arbejdstiden, f.eks. hvis det er udstyret med logo eller i øvrigt er uegnet til privat brug, så bliver du ikke beskattet af tøjet.

Tjek reglerne

Kost & Ernæringsforbundets konsulent anbefaler, at du drøfter ’skat af personalegoder’ med din arbejdsgiver, så du ved, hvilke regler, der gælder for dig.

Kilde
- Privat gruppe -