Relateret indhold

Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse
Mette Jensen   [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Høj på tilfredshed
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]
Fagbladsartikel 15/12/2020 Her er borgerne i sikre hænder

GUIDE til frivilligt arbejde

  • Hos Madservice Kronjylland har de organiseret en flok spisevenner, der spiser med de ældre i de ældre hjem. Modelfoto: Peter Sørensen
    Hos Madservice Kronjylland har de organiseret en flok spisevenner, der spiser med de ældre i de ældre hjem. Modelfoto: Peter Sørensen

GUIDE til frivilligt arbejde

 

For dig, der er frivillig
•  Tjek, om der er aftalt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte. Hvem har f.eks. ansvar for hvilke opgaver?
•  Tjek, om du er dækket af en forsikring hos den organisation, du er frivillig for. Hvis der sker en ulykke, er det vigtigt.
•  Løs ikke kerneopgaver, der normalt bør varetages af professionelle. Du risikerer at svække professionens livsgrundlag.
•  Forvent et godt og sundt arbejdsmiljø, det er også vigtigt for dig som frivillig
•  Er du arbejdsløs, så husk at tale med din A-kasse, inden du arbejder frivilligt. Frivilligt arbejde kan påvirke din ret til dagpenge.

For dig, der er leder
•  Gør dig klart, hvorfor en frivillig er den bedste til at løse en opgave.
•  Tal om frivillighed internt i organisationen for at få opbakning til de frivilliges arbejde.
•  Afsæt tid og ressourcer til at lede de frivillige. Frivillige er ikke ens.
•  Skab tydelighed omkring mål og gensidige forventninger.
•  Vis, at du vil de frivillige.
•  Husk at motivere de frivillige, de er ildsjæle, der brænder for deres sag

For dig, der er kollega
•  Husk, at de frivillige er motiveret af at gøre en forskel, men også af at indgå i et fællesskab
•  Efterspørg en fælles forståelse på din arbejdsplads af forskellen på frivillige og professionelle
•  Se dig selv som en mentor, så får du større gavn af de frivillige på din arbejdsplads
•  Husk, at de frivillige ikke har de samme rettigheder og forpligtelser, når det gælder ansættelsesretlige vilkår

For dig, der er tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
•  Vær opmærksom på, om frivillige erstatter ordinært ansatte.
•  Drøft vilkårene for samarbejdet med frivillige i MED-udvalg, SU og AMO, lav klare rammer for de frivilliges opgaver, og skriv dem ned
•  Søg indflydelse på fordelingen og snitfladerne mellem de ansattes og de frivilliges opgaver
•  Brug de frivilliges motivation for at gøre en forskel og indgå i et fællesskab til at styrke fællesskabet og trivslen på arbejdspladsen
•  Husk, at de frivillige ikke har de samme rettigheder og forpligtelser, når det gælder ansættelsesretlige vilkår

Kontakt:
Hvis du er i tvivl, om du bevæger dig ind i en gråzone mellem frivilligt og professionelt arbejde, så kontakt forbundet.
Kost & Ernæringsforbundet
31 63 66 00
post@kost.dk