Håndbog - rammeplan

Rammeplanerne har til hensigt at samle nuværende viden og evidens for en række ernæringsrelaterede sygdomme og patientgrupper med afsæt i erfaringer fra dansk praksis. Det er hensigten, at rammeplanerne skal være konkrete og praktisk anvendelige til ernæringsbehandling, og dermed anvendelige af den kliniske diætist i det daglige arbejde. Ønskes mere dybdegående viden om den specifikke sygdom og patientgruppe henvises der til anden litteratur.

FaKDs rammeplaner anvendes i vid udstrækning af kliniske diætister og ved undervisning på ernæring- og sundhedsuddannelserne. Der refereres desuden til FaKDs rammeplaner i en række forløbsprogrammer samt eksterne infonets. Rammeplanerne bliver således også brugt af sundhedsprofessionelle med anden faglig baggrund i tværprofessionelle sammenhænge. Det er derfor vigtigt, at rammeplanerne er opdaterede og af høj faglig kvalitet.

Håndbogen er udarbejdet med henblik på at sikre, at rammeplanerne fremstår ensartede, er af høj faglig kvalitet, og endelig for at gøre selve arbejdet med rammeplanerne mere håndgribeligt. Håndbogen indeholder retningslinjer for søgning og vurdering af litteratur samt en skabelon for, hvordan en rammeplan skal opbygges.