Halvt i hus med OK15 i Staten

Generelle krav

De aftaler, der er indgået Statens område drejer sig blandt andet om:

  • Lønstigninger på 4,4 procent over 3 år, inklusiv udmøntningen af reguleringsordningen
  • Aftale om privatlønsværn, der skal sikre at lønudviklingen på det private arbejdsmarked ikke sakker bagud
  • Videreførsel af rammerne for kompetenceudvikling
  • Centralt og lokalt samarbejde og styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø
  • Én uges øremærket barselsorlov til far

- Det resultat kan vi godt være tilfredse med, siger Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet. Det har ikke været nemt for forhandlerne, der konstant har måttet høre fra arbejdsgiverne og især fra finansministeren, hvor få penge der er til rådighed. Det er klart, at forliget er et resultat af de få midler.

Specielle krav fra organisationerne

I løbet af de kommende fire uger vil organisationerne og altså også Kost & Ernæringsforbundet forhandle de specielle krav med arbejdsgiverne.

Forventningen er at kunne sende et forlig til urafstemning midt i marts.

Kilde