Historisk redningspakke på plads

Pakken skal ses som et supplement til trepartsaftalen om lønkompensation til lønmodtagere, som er ramt af Corona-krisen.

Den politiske aftale kan læses her.

 

De centrale punkter i den nye aftale er:

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige – se bilag 1

Selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. kan modtage kompensation. Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned

Der ydes også hjælp til selvstændige uden egen virksomhed. Folketinget er enige om, at selvstændige uden eget cvr-nummer kan få dækket op til 75 procent af deres forventede B-indkomsttab. Man kan dog maksimalt kompenseres med 23.000 kroner om måneden.

 

Ledige og personer der modtager sygedagpenge – se side 3-4

Aftalen giver mulighed for tre måneders ekstra dagpenge til ledige. Marts, april og maj tæller ikke med i den to-årige dagpengeperiode. Også lempeligere regler for sygedagpenge.

Retten til sygedagpenge bliver forlænget. Personer, der i perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de ni forudgående kalendermåneder, vil få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måneder.

 

Håndsrækning til de studerende – se side 4

Studerende får lov at tage større SU-lån. Konkret får studerende og elever på ungdomsuddannelse ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder. Det sker for at hjælpe studerende, der mister deres job som konsekvens af krisen.

 

Dækning af virksomheders faste udgifter – se bilag 2

Virksomheder kan få dækket deres faste udgifter som f.eks. husleje, hvis de er omfattet af krav om at lukke på grund af corona. – se regneeksempel i bilaget.

 

Derudover indeholder aftalen bl.a. også bedre muligheder for statsgaranterede lån for virksomheder og for eksportkreditter samt en statslig garanti til Rejsegarantifonden, så fonden kan hjælpe rejsebranchen med at betale for aflyste rejser.

Regeringen kom desuden med en melding om, at der kan komme flere økonomiske tiltag i den kommende tid.

Når Kost og Ernæringsforbundet kender de helt konkrete dele af aftalen vil nyheden her blive opdateret med informationer.