Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Hjælp, når sygdom koster jobbet

I september sidste år begyndte Charlotte Jessens højre hånd at ryste. Det skulle vise sig at være starten på et langt og opslidende sygdomsforløb, der til sidst kostede Charlotte Jessen jobbet som afdelingsøkonoma i køkkenet på regionshospitalet i Silkeborg − nu en del af Hospitalsenhed Midt.

Opbakning fra forbundet

Efter 20 års medlemskab af Kost & Ernæringsforbundet fik Charlotte Jes- sen for første gang for alvor brug for at bede sit forbund om hjælp − en handling hun ikke har fortrudt:

− Da det så allermest sort ud, og jeg ikke kunne overskue min situation, ringede jeg til Kost & Ernæringsforbundet for at få et råd. Jeg havde nok den opfattelse, at forbundet var meget langt væk. Men i løbet af få timer var et helt apparat kørt i stilling for at hjælpe mig. Det var meget overvældende at få så hurtig og stærk opbakning i en situation, hvor jeg ikke selv magtede at gøre mere, siger hun.

Frem og tilbage på job

De første rystelser i hånden blev hurtigt fulgt af smerter så voldsomme, at Charlotte Jessen i en periode end ikke kunne skrælle en kartoffel eller klare basale gøremål på egen hånd. Tilmed tog det lang tid at udrede sygdommen, der viste sig at blive udløst af overbelastning.

Efter en første sygeperiode genoptog Charlotte Jessen sit job på deltid, selvom hånden ikke var bedre. Og da den slet ikke ville komme sig, måtte hun sygemeldes igen efter godt to måneders arbejde.

Charlotte Jessen blev derefter kaldt til et møde med sin arbejdsgiver for at drøfte muligheden for at finde et aflastende arbejde på deltid. Mødet endte imidlertid resultatløst, og da arbejdsgiveren derefter gav hende en opsigelse på vilkår, som hun fandt urimelige, var det, hun gik til Kost & Ernæringsforbundet.

Forbundet indledte forhandlinger med Charlotte Jessens arbejdsgiver, der resulterede i bedre betingelser for hendes fratræden. Blandt andet blev Charlotte Jessen fritstillet. Det betød, at hun ikke skulle møde på arbejde igen, hvis hun blev rask i opsigelsesperioden.

Kommunen raskmelder Charlotte

Kost & Ernæringsforbundet har også ført dialogen med Charlotte Jessens hjemkommune.

Efter længere tids sygefravær skal den sygemeldtes hjemkommune vurdere fremtidige jobmuligheder. I Charlotte Jessens tilfælde vurderede kommunen, at hun var rask nok til ’det brede arbejdsmarked’ − hvilket betød, at hun kunne tage andet arbejde end det, hun er uddannet til.

Kost & Ernæringsforbundet vurderede, at det var i strid med gældende ret, da Charlotte stadig var ansat på regionshospitalet, og kontaktede derfor kommunen, der valgte at omgøre beslutningen.

Vær hurtig til at bede om hjælp

Med Kost & Ernæringsforbundets hjælp har Charlotte Jessen også forsøgt at få sagen anerkendt som en arbejdsskade, men den lægelige vurdering er, at Charlotte Jessen kan blive fuldt arbejdsdygtig igen på et tidspunkt.

Charlotte Jessens råd til andre er straks at søge rådgivning, hvis der opstår problemer:

− Jeg har set andre gå ned med sygdom, men jeg havde ikke drømt om selv at havne i den situation. Jeg var vant til at køre derudad med 120 kilometer i timen, så min hjerne havde svært ved at acceptere det i starten.

− Men tøv ikke med at bede om hjælp. Forbundet er på din side, siger hun.

I dag arbejder Charlotte Jessen i den private sektor i en stilling, hvor hun kan afpasse arbejdstid og arbejdsfunktioner efter, hvad hendes højre arm kan magte.

GUIDE

TIL SYGEFRAVÆR
Artikel: Mette Jensen [t e k s t]

Snak om sygdom

Efter de nye regler for sygefravær fra 2009 skal den sygemeldte hurtigt indkaldes til en samtale med både arbejdsgiver og kommune. Målet er at få flere tilbage i arbejde, hurtigere. Erfaringerne viser, at jo længere tid man er væk, jo vanskeligere er det at vende tilbage. Og mange langtidssygemeldt ender med aldrig at komme tilbage. måske tilmed aldrig tilbage på arbejdsmarkedet.

 

FAKTA

 

Hvis du er syg i længere tid

• Er det vigtigt at bevare kontakten med din arbejdsplads evt. gennem din tillidsrepræsentant

• Indkaldes du senest efter fire uger til en samtale med din arbejdsgiver. Samtalen handler om, hvordan du kan vende tilbage − evt. til et mindre belastende arbejde og ændrede jobfunktioner

• Kan arbejdsgiveren forlange en mulighedserklæring, som din læge skal skrive under på

• Vil du senest inden for otte uger blive kontaktet af din kommune, der betaler sygedagpenge til din arbejdsplads. Under din sygdom vil du jævnligt blive kontaktet af en sagsbehandler i kommunen, som sammen med dig vurderer din arbejdsevne

• Hvis det viser sig, at du ikke kan vende tilbage til dit gamle arbejde, er det vigtigt, du overvejer og evt. beder om hjælp til at finde ud af, hvad der skal ske, da bekymring for fremtiden kan gøre din sygdom værre.

Info:

www.rasksnak.dk

www.bm.dk − se ’sygefravær’

Kontakt:
Arbejdsmiljøkonsulent i Kost & ernæringsforbundet, Holger Pedersen: hp@kost.dk
eller forhandlingsafdelingen, post@kost.dk