Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Hjælp til borgere med dysfagi

 • Tina Juul Rasmussen [ t e k s t ] | Scanpix [ f o t o ]
  Tina Juul Rasmussen [ t e k s t ] | Scanpix [ f o t o ]

Mange ældre har problemer med at tygge og synke deres mad, og det har konsekvenser for både ernæring, sundhed og livskvalitet hos den enkelte. Det er næppe nogen nyhed for de fleste kost-, ernærings- og sundhedsfaglige. Alligevel kan det være en udfordring at spotte en borger med dysfagi og beslutte, hvad man kan gøre.

Det fik kostansvarlig Helle Kærvang Rasmussen og klinisk diætist Heidi Niemeier i Hillerød Kommune til at søge penge til udvikling af en ‘dysfagi værktøjskasse’.

Resultatet er en USB-nøgle med tekst, billeder og film om dysfagi, som de omkring 500 medarbejdere i kommunens leve-bomiljøer får sammen med undervisning i værktøjet.

Skræddersyet viden

− I 2013 var der fokus på dysfagi. Vi talte også meget om det hos os, og vi vidste godt, at vores kosttilbud til borgere med dysfagi ikke var af helt samme høje kvalitet som den øvrige kost.

Sådan forklarer Helle Kærvang Rasmussen baggrunden for værktøjskassen.

− Plejepersonalet står for at lave maden i leve-bomiljøerne, og de har ikke en kostfaglig uddannelse og heller ikke faglige forudsætninger for at arbejde med dysfagi. Så selvom der er sundhedsfaglig viden til stede på plejecentrene i form af sygeplejersker og ergoterapeuter, er der stadig brug for et værktøj, som plejepersonalet kan bruge, når de står med en beboer. Det besluttede vi at lave.

Derfor er viden om dysfagi i dag samlet ét sted. Den formidles gennem både lyd og billeder og handler om alt fra teori og opsporing over konsekvenser og håndtering til opskrifter på gelekost.

Pengene fra ældrepuljen gav også mulighed for at frikøbe personalet, så de kunne komme på kursus.

− Målet har været at skræddersy viden til dem, som skal bruge den, og vi har lavet det, så man kan plukke i den. Formålet er at sikre bedre ernæring og mere appetitlige måltidsoplevelser for borgere med dysfagi, siger Helle Kærvang Rasmussen.

Eksperimenter med gelekost

Helle Kærvang Rasmussen og hendes kollega valgte selv at eksperimentere med konsistens og opskrifter.

− Maden til plejecentrene bliver produceret i kommunens produktionskøkken, som tilbyder mad med forskellige konsistenser. Men der manglede et tilbud til det kolde måltid, som tilberedes på centrene. Derfor kastede vi os ud i at eksperimentere med forskellige geleer og udvikle vores helt egne opskrifter.

Træk på andres viden

Undervejs i processen har Helle Kærvang Rasmussen og Heidi Niemeier arbejdet tæt sammen med både ergo- og fysioterapeuter, sygeplejesker og plejepersonale.

− Indsatsen skal være tværfagligt forankret, ellers kommer vi ingen steder. Dysfagi handler om at undersøge, hvilke konsistenser den enkelte kan klare. Vi, der har forstand på mad, kan ikke lige se det. Det kræver, at en fysio- eller ergoterapeut undersøger, hvordan den enkelte sidder bedst og spiser, det forudsætter viden om hjælpemidler, og det er sygeplejerskerne der ved, hvordan indsatsen indgår i den samlede plejeopgave.

Alt det har vi lært af, men det synliggør samtidig, at der er fagpersoner, man kan trække på − og at man skal gøre det. Det handler ikke kun om maden på tallerken.

Spørg brugerne

Værktøjskassen har fået en god modtagelse, og nu gælder det om at fastholde begejstringen ved at holde kontakt med personalet og køkkenerne på de enkelte centre.

− Derfor har vi planlagt at lave kvalitative interview med brugerne om nogle måneder, fortæller Helle Kærvang Rasmussen. 

FAKTA
 

Værktøjskasse til dysfagi

Værktøjskassen i form af en USB-nøgle er udviklet af en tværfaglig projektgruppe, hvor både sygepleje, ergoterapi og klinisk ernæring deltog. 

Projektet har fået 440.000 kr. i støtte fra regeringens ældrepulje.

Værktøjskasse i tekst, lyd og billeder

 • rummer evidensbaseret viden og ‘best practice’.
 • giver plejepersonalet viden, så de kan identificere problemet hos en borger, tilbyde et velsmagende måltid med den rette ernæringsmæssige sammensætning og konsistens, hjælp til spisning, vejledning i en god siddestilling under måltidet, hjælpemidler, god mundhygiejne og medicin samt henvise til andre fagpersoner. Målet er at forebygge lungebetændelser og indlæggelser på grund af fejlsynkning.
 • består af videoer, fotos og tekster med eksempelvis indkøbslister, fotos og opskrifter til blødt pålæg og gratinkost, og fortæller, hvor man kan få hjælp.
 • indeholder instruktionsvideoer med lyden af hosten og rømmen, der kan være tegn på dysfagi. Det giver god mening at bruge alle sanser til at opspore dysfagi.
 • kan bruges af både ufaglærte, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. På grund af den store spredning i uddannelsesniveau og læringsstile består værktøjet af såvel taktile, visuelle som auditive elementer.

Kilde: Projektleder og klinisk diætist Heidi Niemeier

Læs mere

www.kost.dk − søg Når maden går galt i halsen
www.kliniskeretningslinjer.dk − søg ‘dysfagi’

Kontakt

Helle Kærvang Rasmussen: hkr@hillerod.dk
Heidi Niemeier: hein@hillerod.dk