Høringssvar: Der er andre løsninger end fedmekirurgi

Det er et samfundsproblem

”Helt overordnet er vi positive, for det meste i Sundhedsstyrelsens anbefalringer er rigtig godt. Jeg er tilfreds med, at svær overvægt ikke er den enkeltes eget problem, men et samfundsproblem”, siger formand Ghita Parry.

Forbundet er særligt glade for, at der peges på forskellige indgange til, hvordan samfundet kan understøtte både forebyggelse og behandling af svær overvægt, og at interventionerne bør være rettidige, af en vis kvalitet og en betydelig længde.

De ernæringsprofessionelle bliver vigtige aktører

Med anbefalingerne peger Sundhedsstyrelsen på vores medlemmer, de ernæringsprofessionelle, som en af de centrale aktører til at gøre noget ved overvægtsproblemet.

”Alt for mange danskere efterlades i den tro, at sundhedsvæsenet ikke kan tilbyde andre løsninger på overvægten, end fedmekirurgi. De ender derfor ofte i en slankeindustri, som ikke har de faglige kompetencer til at løfte opgaven, med en øget vægt og skyld som følge”, siger Ghita Parry.

To forbedringspotentialer

Rent strukturelt og i forhold til implementering af livsstilsinterventionerne, ser vi to forbedringspotentialer, der med fordel kunne tages i betragtning, i forebyggelsen og behandlingen af svær overvægt i det samlede sundhedsvæsen. Almen praksis, som møder borgerne, har sjældent kompetencer til at tilbyde kvalificeret diætbehandling. Det bør derfor undersøges, om almen praksis’ mulighed for at ansætte kliniske diætister kan understøttes eller – på den langsigtede bane - at integrere diætbehandling i praksissektor.

 

Læs mere her: