Høringssvar: Der skal samarbejdes om borgernes ernæring

Ernæringsjournal

Forbundet anbefaler i sit høringssvar til evaluering af kommunalreformen, at det skrives ind i journalen, når der er brug for særlig opmærksomhed på borgerens ernæring. Det vil mindske risikoen for fejlernæring og spare ressourcer i sundhedsvæsnet.

Eksempelvis skal information om ernæring følger borgeren, når han eller hun udskrives fra sygehuset og rehabiliteringen overlades til kommunen. Det vil være med til at sikre helhed i patientforløbet.

Sundhedsaftaler

Forbundet anbefaler desuden, at et øget fokus på ernæring kommer til at indgå i sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner.

Kilde