Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer, der skal vælges af og blandt medlemmerne. De 13 poster er: 

  • Formand
  • Næstformand 
  • Fem medlemsrepræsentanter
  • En elev eller studerende
  • Fem regionsformænd

Hovedbestyrelsesmedlemmerne mødes i København cirka fem gange om året. Under links finder du referater og dagsordener fra møderne (kræver medlemslogin).

Hovedbestyrelsesmedlemmer

 

          Formand
          Ghita Parry

          gp@kost.dk

 

       Næstformand
       Michael Allerup Nielsen

  michael.allerup.nielsen@regionh.dk

 

     Regionsformand 
     Region Syddanmark
     Jytte Lybech

     jyl@kost.dk
     

     Regionsformand
     Region Hovedstaden
     Marianne Vilsbøll Jacobsen

     mja@kost.dk
     

     Regionsformand
     Region Midtjylland
     Jette Søndergaard Nielsen

     jni@kost.dk
     

     Regionsformand
     Region Nordjylland
     Marian Aagaard

     maa@kost.dk
     

     Regionsformand
     Region Sjælland
     Rikke Kristensen

     rik@kost.dk
     

     Medlemsrepræsentant
     Sofie Wendelboe

     sofie@sofiewendelboe.dk

 

                      Medlemsrepræsentant
    Trine Klindt

    trineklindt@gmail.com

 

     Medlemsrepræsentant
     Gunhild Libach Burup

     g.burup@me.com

 

     Medlemsrepræsentant
     Mette Brogaard Lohse

     m.lohse@rn.dk

 

     Medlemsrepræsentant
     Birgitte Vang Hansen

     birgittevang@hotmail.com

 

     Elev-/studerenderepræsentant
     Christian Antoniussen

     christian@antoniussen.dk