Hovedbestyrelsen lægger op til en ny struktur

I hovedbestyrelsens forslag til en ny struktur er der tre bærende elementer:

  • generalforsamling hvert tredje år, hvor alle har tale- og stemmeret,
  • etablering af seks fagråd, hvor alle kan deltage
  • og en ny sammensætning af hovedbestyrelsen, hvor der vælges fem medlemmer ud over formand, næstformand, regionsformænd og elev/studerende.

Læs mere om den nye struktur og læs, hvad hovedbestyrelsens medlemmer hver især forventer af en ny struktur

Kilde