Hvad betyder Corona for din ansættelse?

Centralt aftalt overenskomst på det private område:

En del privatansatte er ansat efter overenskomster indgået mellem arbejdsgiver og andre faglige organisationer. Det er for Kost og Ernæringsforbundets medlemmer primært 3Fs overenskomst. 3F har justeret en del af deres overenskomster med arbejdsgiverne f.eks. regler om hjemsendelse uden løn. Ændringen er lavet for, at man uden karantæne kan komme på dagpenge. For på den måde kan arbejdsgiveren sparer lønudgiften og derfor forhåbentlig overleve krisen. Overenskomsten med ændringer gælder for alle Kost og Ernæringsforbundets medlemmer, der er ansat på denne overenskomst.

Arbejdsgiverne kan vælge at lade den nye trepartsaftale gælde for de privatansatte medlemmer, og dermed undlade at fyre, men i stedet sende dig hjem og få refusion på 75 % af lønnen.

Tiltrædelsesoverenskomst:

Kost og Ernæringsforbundet har indgået en lang række tiltrædelsesoverenskomster med primært daginstitutioner, plejehjem, offentlig madleverandører, efterskoler og højskoler. Disse overenskomster handler alle om, at man følger reglerne i de forskellige offentlige overenskomster. Man er privatansat, selvom man er ansat på tiltrædelse til en offentlig overenskomst.

Overenskomsten sikre, at man ikke kan sendes hjem uden løn, at man ikke kan og skal acceptere forkortet opsigelsesvarsel og ikke er tvunget til at modtage dagpenge.

Men arbejdsgiverne kan vælge at lade den nye trepartsaftale gælde for de privatansatte medlemmer, og dermed undlade at fyre, men i stedet sende dig hjem og få refusion på 75 % af lønnen.

Privatansat på individuel kontrakt:

Hvis du er privatansat uden overenskomst, er du ansat enten på privatkontrakt eller vilkår, du har modtaget i et ansættelsesbevis. I kontrakten eller ansættelsesbeviset er løn, opsigelsesbestemmelser og øvrige vilkår. For nogle vil funktionærloven være gældende.

De vilkår, der står i dit ansættelseskontrakt eller ansættelsesbevis, kan ikke fraviges af dig eller arbejdsgiveren. Hvis dit opsigelsesvarsel er 1 måned fra arbejdsgiverens side kan du f.eks. ikke hjemsendes uden løn og modtage dagpenge, som 3F f.eks. har aftalt. Accepterer du hjemsendelse uden løn, vil du formentlig ikke kunne modtage dagpenge.

Men arbejdsgiverne kan vælge at lade den nye trepartsaftale gælde for de privatansatte medlemmer, og dermed undlade at fyre, men i stedet sende dig hjem og få refusion på 75 % af lønnen.

Centralt aftalt overenskomst på det offentlige område:

Alle offentlige ansatte er som udgangspunkt ansat på overenskomst. De kommunale og regionale samt den statslige overenskomst er i forhold til Corona ens. Uanset om man arbejder eller sendes hjem modtager man løn, og ens arbejdsvilkår reguleres stadig efter reglerne.

Den nye trepartsaftale omfatter ikke de offentlige ansatte, da de sendes hjem på normale vilkår.