Hvad er en overenskomst?

Overenskomsterne sikrer dig ordnede forhold

Overenskomsten sikrer dig en ordentlig løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under barsel. Den sørger for, at du kan få efteruddannelse og meget mere. Overenskomsterne passer til den enkelte branche og dit fag. Det er typisk din fagforening, der forhandler overenskomsterne på plads med arbejdsgiverne i den enkelte branche. Fagforeningen sørger også for, at overenskomsten bliver overholdt. Det skaber ordnede forhold på arbejdspladsen.

Overenskomsterne sikrer et godt lønniveau i Danmark. Ingen bliver snydt, når fagforeningen har aftalt lønnen med arbejdsgiverne. Overenskomsterne fastlægger udgangspunktet for lønnen, afhængigt af hvor du arbejder. De bestemmer også, hvordan du kan få mere i løn.

Overenskomsterne sikrer dig ret til at gå på barsel med løn, så du kan være sammen med dit barn de første uger og måneder. Og dine kolleger behøver ikke at løbe stærkere af den grund. Arbejdsgiverne får en kompensation, når du går på barsel, så de kan ansætte en vikar til at passe dit job.

Overenskomsterne sikrer, at du har en pensionsordning, som din arbejdsgiver betaler ind til hver måned. Det gør, at du kan se frem til en alderdom med penge på pensionskontoen. Ordningen indeholder også en forsikring, så du og din familie er sikret en pension, hvis du mister din arbejdsevne.

Overenskomsterne sikrer dig en ekstra uges frihed. Loven giver dig kun ret til fem ugers ferie om året. Den sjette ferieuge er forhandlet på plads gennem overenskomsterne. Mange synes, at ekstra frihed er mere værd end lidt flere penge på lønkontoen.

Overenskomsterne er med til at give dig gode muligheder for at gå på uddannelse, så du hele tiden kan blive bedre til dit job. Det er den bedste vej til bedre løn og større glæde i jobbet. Uddannelse kan også hjælpe dig videre, hvis du mister dit job eller vil skifte spor.

Det er fagforeningerne med OK-mærket som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dine vilkår.