Hvad kan jeg få erstatning for?

Erstatningstyper

Arbejdsskadeloven giver mulighed for erstatning for:

 

 

Udgifter til helbredelse, fx fysioterapeut og kiropraktorbehandlinger, hjælpemidler (fx ødelagte briller), medicin, både under behandling af sagen og fremtidige udgifter

Mén, dvs. ulemper i den tilskadekomnes personlige livsførelse

Tab af erhvervsevne, dvs. tab af indtægt

Overgangsbeløb ved dødsfald

Erstatning for tab af forsørger

Godtgørelse til efterladte ved dødsfald, der skyldes skadevolders handling

Mén skal være mindst 5 procent, før du kan få en mén godtgørelse, og dit erhvervsevnetab skal være mindst 15 procent, for at udløse en erstatning.

Hvad dækkes ikke

Arbejdsskadeforsikringen dækker fx ikke svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste eller ødelagt tøj mv.

Disse erstatningsydelser kan muligvis dækkes efter erstatningsansvarsloven.

For at få erstatning efter erstatnings-ansvarsloven, skal arbejdsgiver kunne gøres ansvarlig for arbejdsskaden eller påtage sig skylden.