Hvad med handleplan for underernæring?

Rapporten er blevet til på baggrund af en beslutning i Folketingets Socialudvalg i marts 2015 og samler eksisterende viden og indeholder desuden en caseundersøgelse. Det er Ankestyrelsen, der står bag  caseundersøgelsen af 12 plejecentre. Den viser, at plejecentrene generelt har fokus på at servere særlig næringsrig kost til småtspisende beboere. Plejecentre, der råder over egne køkkener, peger desuden på, at madproduktion kan have en positiv effekt på beboernes appetit.
 
Formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry, glæder sig over undersøgelsen, men advarer samtidig om, at netop kost og ernærings betydning for ældres sundhed, kræver et stædigt politisk og ledelsesmæssigt fokus.
- Undersøgelsen viser, at underernæring stadig er et stort problem i plejen. Det på trods af, at der både er udarbejdet anbefalinger og at vi sammen med mange andre har råbt højt om problematikken i flere år, siger hun. 

Tilfreds minister

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger i en pressemeddelese, at hun er meget tilfreds med undersøgelsen.
- Undersøgelsen sætter fokus på en række områder, som ligger mig meget på sinde, især når det gælder demens og de ældres sundhed, siger ministeren i en pressemeddelelse og fortsætter:
- Den giver et rigtig godt udgangspunkt for at gå videre med at gøre forholdene på plejecentrene endnu bedre for både de ældre og personalet.

Hvad med en handleplan for underernæring?

Konkret peger ministeren på initiativer som blandt andet kravet om kommunale værdighedspolitikker samt kommende nationale handleplaner for såvel demente som ældre, medicinske patienter. Og det er gode og vigtige greb, selvom det langt fra løser udfordringerne, mener Kost & Ernæringsforbundets formand.
- Vi er hårdt pressede af omlægninger, konkurrenceudsættelse og en generelt stram offentlig økonomi. Samtidig kæmper vi med manglende politisk handling til at gøre op med underernæring. Vi kan give borgerne kræfterne tilbage med god og rigtig ernæring, med systematisk screening og bedre tværfagligt samarbejde. Der er handleplaner på vej på andre områder. Hvorfor ikke også en national handleplan for underernæring?, slutter Ghita Parry.
 
Kilde