Hvem er vi

Fagforening og interesseorganisation

Kost og Ernæringsforbundet organiserer kost,- ernærings- og sundhedsfaglige. Vi er både en fagforening, et professionsfællesskab og en sundhedsorganisation. Vores 8.000 medlemmer arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse, ledelse, behandling samt professionel mad- og måltidsforplejning. 

Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige har forskellige uddannelser og bestrider mange forskellige job og opgaver.

Men på tværs heraf har vi et stærkt professionsfagligt fællesskab, der bygger på fælles værdier, erfaringer og faglige normer. Vores medlemmer spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet – både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og livskvalitet og for den samlede folkesundhed.

Sekretariatet

Forbundet har et professionelt sekretariat med 37 ansatte i København. Sekretariatet ledes af direktør Line Posselt. Blandt de ansatte er administrativt personale, jurister, konsulenter, mad- og måltidskonsulenter, økonomer, kommunikationsfaglige, journalister m.fl.

En stor del af vores arbejde består i at vejlede og rådgive vores medlemmer om løn og ansættelse, uddannelse, faget samt synliggøre kost,- ernærings- og sundhedsfagliges uddannelse og arbejde.