Hvem kan søge?

Hvem kan søge?

Alle medlemmer med fuldt medlemskab af Kost & Ernæringsforbundet kan søge midler til deres gode ide eller projekter. Det vil også sige medlemmer, der er studerende, elever, ledige eller på barsel/orlov.

Har du/i en ide, der ikke kræver mange penge eller kan virkeliggøres hurtigt, så tjek Lynpuljen her
Husk, at man ikke kan søge til individuelle projekter.

Har man en større og mere kompliceret ide til et projekt, hvor man har brug for flere midler og eventuelt støtte fra sekretariatet, så skal man søge via Professionspuljen her

Står du måske med en gode ide til et projekt, men mangler sparringspartnere eller projektdeltager, så kan du kontakte sekretariatet. Her kan du få formidlet kontakt til andre medlemmer med lyst projektmageri. Kontakt sekretariatet her.

Hvad kan der søges til?

Der er brede rammer for, hvad der kan søges midler til. Grundprincippet er, at midler kan bevilges til professionsideer/projekter, hvor medlemmer ønsker:

  • at skabe et stærkt fællesskab omkring fag, profession og fagidentitet.
     
  • at engagere sig i kortere eller længere periode med at udvikle professionsfaglige ideer sammen med andre ildsjæle
     
  • at bringe engagement, ideer og viden helt tæt på forbundet og dermed styrke forbundets indsatser
     
  • at rådgive hovedbestyrelsen om sager, som medlemmerne brænder for indenfor de enkelte fagråd.

Der kan ikke søges midler til aktiviteter, der for ansøger er personligt eller fagligt udviklende. Sådanne formål henvises til Udviklingspuljen. Der kan ikke søges midler til aktiviteter, der for ansøger er en hjælp til rejser, studier og videreuddannelse inden for områderne institutionsforplejning og institutionskøkkeners indretning. Sådanne formål henvises til Jubilæumsfonden.
 

Hvornår og hvor skal man søge

Lynpuljen er til jer med en god ide, der hurtigt kan gøres virkelig. Eller jer, der har behov for økonomi til at udvikle en prototype af ideen. Hvis man har spørgsmål eller behov for sparring, kan man kontakte de enkelte fagråds kontaktpersoner her. Man kan max få 10.000 kr. i støtte til udvikling af sit projekt i Lynpuljen.
Benyt vores elektroniske ansøgningsskema, som findes her:

Ansøg Kost & Ernæringsforbundets Lynpulje

Hvis man har et større og mere komplekst projekt eller tidligere har ansøgt om støtte til en ide, og fået bevilling, kan du/i søge om flere penge til at videreføre projektet. Professionspuljen er til den mere omfattende ansøgning og videreførelse af projektet.
Du skal benytte ansøgningsskemaerne her:

Ansøg Kost & Ernæringsforbundets Professionspulje

Når i har sendt din ansøgning til forbundet er der tre mulige scenarier i forhold til om i får støtte eller ej.
1 Jeres ansøgning godkendes og i modtager støtte
2 Jeres ansøgning afvises og i modtager ikke støtte
3 Jeres ansøgning er god, men mangler noget kvalificering. I vil blive bedt om at gennemarbejde ansøgningen til en ny runde (det sker i samspil med sekretariatet)

Ansøgningsfrist

Der er ingen ansøgningsfrist på Lynpuljen, så ansøgning kan derfor indsendes når som helst på året. I Professionspuljen må der påregnes op til to måneders behandlingstid for svar på ansøgningen.
Kadencen for Professionspuljen er, at ansøgninger skal være sekretariatet i henne senest 1 1/2 måned før førstkommende møde i Hovedbestyrelsen.

Kreditering af Kost & Ernæringsforbundet - omtale & logo

Kost & Ernæringsforbundet skal krediteres i kommunikationen af de projekter, vi støtter.

Forbundets logo anvendes, og det nævnes at ’Projektet er støttet af Kost & Ernæringsforbundet’.
Logo kan downloades her: https://www.kost.dk/pressemateriale