Hvis der bliver konflikt

I tilfælde af konflikt

Hvis der opstår konflikt, og du bliver omfattet af konflikten, skal du have været medlem af forbundet i tre måneder, ellers kan du ikke få konfliktunderstøttelse fra forbundet.

Det betyder, at:

  • Du skal have været medlem af forbundet fra 1. januar 2013
  • Hvis du melder dig ind senest 1. marts, men gør det med tilbagevirkende kraft fra 1. januar, kan du modtage konfliktunderstøttelse
  • Hvis du er nyuddannet eller først ansættes inden for området efter 1. januar, kan der dispenseres fra reglerne. Du skal dog melde dig ind senest 14 dage efter, at du er ansat.

Blive medlem

Eller kontakt Gitte B. Hansen i vores medlemsservice.

Læs mere om OK13

- Privat gruppe -