Hvis du har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse, kan du også tage en diplomuddannelse på nettet som e-læring. 

Kan det passes ind i min travle hverdag?

Som medlem af uddannelsesudvalget for ernæring- og sundhedsuddannelsen på University College Sjælland på Ankerhus, har jeg hørt, at det er muligt at få særligt tilrettelagt forløb, kurser og diplomuddannelse indenfor det ernæringsfaglige område.

University College Sjælland har gode erfaringer med e- læring som undervisningsform fordi det giver dig mulighed for at tage en diplomuddannelse, selvom du bor i udlandet, har fuldtidsarbejde, er enlig forælder eller på anden måde har brug for en hverdag med stor fleksibilitet. Som e-læringsstuderende studerer du hjemme og får opgaver fra underviserne via den internetbaserede læringsplatform Fronter. Samtidigt har du mulighed for et tæt gruppesamarbejde med dine medstuderende via bl.a. Skype. Du får den samme undervisning bare på en anden måde. Undervejs tilbydes der to almindelige undervisningsgange uden mødepligt, der er vejledning ved opgaveskrivning og modulet afsluttes med en eksamen.

Underviserne kommer fra Ankerhus i Sorø der har flere års erfaring med denne undervisningsform.

Læs mere om modulerne og adgangskravene på hjemmesiden: 

http://ucsj.dk/videreuddannelse/sundhed-og-ernaering/ernaeringsfaglig-diplomuddannelse/ 
Du kan også kontakte konsulent Vivi Frydendahl E: vfr@ucsj.dk T: 7248 10 57 eller uddannelsessekretær Charlotte Bülow Møller E: cbm@ucsj.dk, T: 7248 1215/7248 1253

Hvis du er interesseret i at vide mere om tilbud i efter- og videreuddannelse inden for ernæring, sundhed og pædagogik, så er disse fire uddannelsesinstitutionernes hjemmesider i øvrigt et besøg værd 
• UC Syddanmark: www.ucsyd.dk
• Professionshøjskolen Metropol: www.phmetropol.dk
• Via UC: www.viauc.dk
• UCSJ: www.ucsj.dk

Hvis du vil læse mere om mulighederne for at tage en master elller kandidatuddannelse, så er den store portal www.ug.dk et godt sted at få overblik.