Hvor behandles min sag?

Arbejdsulykker

Din arbejdsgiver sender en anmeldelse af ulykken til virksomhedens forsikringsselskab, der vurderer, om skaden har fået følger for dig.

Har du mere end 1 dags sygefravær, skal arbejdsgiver også anmelde ulykken til Arbejdstilsynet.

Hvis forsikringsselskabet mener, der er tale om en arbejdsskade, kan forsikringsselskabet refundere dine udgifter til behandling, så længe de vurderes at have en helbredende effekt. Hvis forsikringsselskabet mener, at din arbejdsskade også kan begrunde yderligere erstatning, sender de sagen videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Gør de ikke det, henlægger de sagen.

Er du ikke enig med forsikringsselskabet, kan du anmode forsikringsselskabet om at sende sagen til behandling og afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Erhvervssygdomme - lidelser

Når sagen er anmeldt, som oftest via din læge, behandles den i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis sygdommen ikke står på listen over erhvervssygdomme, kan den kun anerkendes, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indstiller den til behandling i Erhvervssygdomsudvalget.