Hvordan får jeg mine feriepenge udbetalt? Og er det en god ide?

Til oktober kan du få tre ugers feriepenge udbetalt (antallet af uger kan ændre sig, men det er ikke politisk vedtaget endnu).
Du får alle tre uger udbetalt svarende til 60% af den indfrosne feriegodtgørelse, der kan ikke ansøges om en delvis udbetaling.
Spørgsmålet er, om du skal vælge at lade dem stå eller hæve, hvad der svarer til cirka en halv månedsløn.
Inden du træffer dit valg, kan du få lidt ekstra information, som kan hjælpe dig til at træffe det rigtige valg for dig.

Forventningen er, at du vil kunne søge om at få udbetalt dine indefrosne feriepenge fra begyndelsen af oktober, men der er endnu ikke kommet en klar melding om proceduren og tidsforløbet.
De tre ugers indefrosne feriepenge udbetales via borger.dk, så hold øje med informationer der og løbende i de forskellige medier.
Ansøgningsperioden er fra oktober til 1. december 2020. Hvis du ikke ansøger om udbetaling af feriegodtgørelsen i den periode, mister du retten til at få feriegodtgørelsen udbetalt, indtil du når folkepensionsalderen.

Hvem kan få indefrosne feriepenge udbetalt?
For at have ret til at hæve alle tre ugers indefrosne feriepenge, skal du have været i arbejde i hele perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Har du kun arbejdet en del af perioden, kan du hæve tilsvarende færre feriedage.
 

Feriepengene generelt fx beskatning
Du skal betale skat af de indefrosne feriepenge. Det vil sige, at de beskattes som almindelig A-indkomst. Feriepengene svarer cirka til en halv månedsløn.

De indefrosne feriepenge har en effekt på din samlede årsopgørelse. Vi anbefaler dig at teste en af de mange feriepengeberegnere, som du kan finde online. Her vil du få et indtryk af, hvor meget du vil få udbetalt ud fra din månedsløn. Hvis du er i nærheden af topskattegrænsen, kan det derfor være en fordel at gemme de indefrosne feriepenge til pensionsopsparingen.
 

Ferie med løn vs feriekort?
Holder du ferie med løn, bliver de indefrosne feriepenge beskattet i 2020. Det betyder, at feriepengene skal regnes med i din samlede årsindtægt i 2020.

Holder du ferie med feriekort, er der betalt skat af dine indefrosne feriepenge i 2019. Du kan se på dit feriekort, hvor mange feriepenge du har optjent netto.
 

Studerende – påvirker det SU?
Til og med 2022 bliver offentlige ydelser, som afhænger af dine formueforhold, ikke påvirket, hvis du vælger at hæve dine indefrosne feriepenge. Det gælder for eksempel SU til hjemmeboende børn og boligstøtte.
 

Ledig – påvirker det mine ydelser fra det offentlige?
Til og med 2022 bliver offentlige ydelser, som afhænger af dine formueforhold, ikke påvirket, hvis du vælger at hæve dine indefrosne feriepenge. Det er fx dagpenge.
 

Sygemeldt – påvirker det sygedagpenge?
Til og med 2022 bliver offentlige ydelser, som afhænger af dine formueforhold, ikke påvirket, hvis du vælger at hæve dine indefrosne feriepenge. Det er fx førtidspension og efterløn.
 

Pensionist – påvirker det min folkepension?
Du får det bedste og mest fyldestgørende svar ved at kontakte UdbetalingDanmark eller Borgerservice i din pågældende kommune.

Men hvis vi tager udgangspunkt i, hvordan det fungerer i dag, så kan pensionstillægget til folkepensionen blive påvirket. Pensionstillægget er en offentlig ydelse til dem, der ikke har sparet op til pensionen eller ikke har sparet så meget op.
 

Jeg ønsker at lade dem stå – hvad betyder det?
Din arbejdsgiver indbetaler dine indefrosne feriepenge til fonden ’Lønmodtagernes Feriemidler’, som hører under LD Fonde (Lønmodtagernes Dyrtidsfond).

Eller din arbejdsgiver kan vælge at lade de indefrosne feriepenge stå i virksomheden.

Men uanset, om dine feriepenge står i fonden eller hos din arbejdsgiver, bliver de forrentet på den samme måde.