Hvordan har dine medarbejdere det?

Hvad er vigtigt for mig? Hvad er vigtigt for dig? Og hvorfor virker det, som giver den ene ro på bagsmækken, som en rød klud på en anden? Vi er forskellige mennesker, med forskellige behov for kommunikation og dialog, det ved vi jo godt. Og det er jo også ret naturligt, at ledelse og medarbejdere kan have forskelligt fokus på forandringer, men vi er nok ikke så bevidste om de individuelle mekanismer. Derfor var det nyttigt at se på det med hjælp fra et sæt forskerøjne.

Sådan siger Trine Ann Peterson, arbejdsmiljøkoordinator på Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital i artiklen ”Ro på bagsmækken”.

I en hverdag, hvor tempoet er højt og kravene er store kan der nemt ryge en kommentar af sted, som opfattes forkert. Der kan også være psykiske udfordringer i forbindelse med større organisatoriske forandringer. Og i begge tilfælde handler det for alle på arbejdspladsen om at stå bedst muligt styrket psykisk og fysik til at klare opgaven.

Personalets frygt for at falde igennem i en forandringsproces kan let give konflikter, som Pernille Steen Pedersen, postdoc og ph.d. på CBS i artiklen ”Fra ekspert til usikker novice” siger kan udvikle en følelse af skam, der kan gøre mennesker modtagelige over for stress.

Efteråret og vinteren er måske din mulighed for at tjekke op på, hvordan dine medarbejdere har det?! Det har du måske allerede fået lidt afklaring på gennem MUS eller APV. Har du set emner her, hvor du tænker, at der skal gribes ind? Så er der stadig puljemidler og workshops at hente.

Du finder lidt mere viden om ansøgninger her https://www.kost.dk/faa-bedre-psykisk-arbejdsmiljoe-i-regionerne og http://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/sadan-soger-i-om-stotte-fra-spark

Vi har samlet to af artiklerne om det psykiske arbejdsmiljø til inspiration Ro på bagsmækken og Fra ekspert til usikker novice