Kontakt

ArbejdsmiljøkonsulentHolger Pedersen

T: 3163 6671
E: hp@kost.dk

Hvordan klager jeg over en afgørelse?

Klagefrist senest 4 uger efter afgørelsen

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen sende en klage til Arbejdsskadestyrelsen.

Denne afgør så, om klagen kan begrunde en ændring af afgørelsen.

Ankestyrelsen

Er det ikke tilfældet, sender Arbejdsskadestyrelsen klagen videre til behandling i Ankestyrelsen.

Kost & Ernæringsforbundet kan hjælpe dig med at vurdere, om du skal klage, og vi kan bistå dig med anken.