Hvornår bliver min sag afgjort?

Der gælder forskellige frister for afgørelser i arbejdsskadesager.

En arbejdsskade er ikke automatisk anerkendt, hvis der ikke inden fristens udløb er truffet en afgørelse.

Hvis det ikke er muligt at overholde fristerne, får du besked fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Frister arbejdsulykker

I sager om arbejdsulykker skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 3 måneder træffe en afgørelse om anerkendelse eller afvisning.

Inden for 1 år fra anmeldelsen af ulykken skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe en afgørelse om godtgørelse og erstatning.

Frister erhvervssygdomme - arbejdsbetingede lidelser

For erhvervssygdomme er fristen 6 måneder, hvis sygdommen står på erhvervssygdomslisten.

Står sygdommen ikke på denne liste, kan sagen forelægges Erhvervssygdomsudvalget. Her er fristen for en afgørelse op til to år.