Hvornår bliver min sag afgjort?

Der gælder forskellige frister for afgørelser i arbejdsskadesager.

En arbejdsskade er ikke automatisk anerkendt, hvis der ikke inden fristens udløb er truffet en afgørelse.

Hvis det ikke er muligt at overholde fristerne, får du besked fra Arbejdsskadestyrelsen.

Frister arbejdsulykker

I sager om arbejdsulykker skal Arbejdsskadestyrelsen inden for 3 måneder træffe en afgørelse om anerkendelse eller afvisning.

Inden for 1 år fra anmeldelsen af ulykken skal Arbejdsskadestyrelsen træffe en afgørelse om godtgørelse og erstatning.

Frister erhvervssygdomme - arbejdsbetingede lidelser

For erhvervssygdomme er fristen 6 måneder, hvis sygdommen står på erhvervssygdomslisten.

Står sygdommen ikke på denne liste, kan sagen forelægges Erhvervssygdomsudvalget. Her er fristen for en afgørelse op til to år.