Hygiejne og registrering i daginstitutioner

Hvem har ansvaret?

Børneinstitutionens leder har som leder af fødevarevirksomheden ansvaret for, at den mad, institutionen tilbereder eller serverer for børnene, er i orden fødevaresikkerhedsmæssigt. Det betyder også, at det typisk er institutionslederen, der har ansvaret for, at indretning og drift af køkkenet lever op til fødevarelovgivningen, og at institutionen bliver registreret hos Fødevareregionen.

Registrering af køkkenet

Når en daginstitution skal etablere en madordning, skal køkkenet registreres hos Fødevareregionen - uanset om maden produceres i køkkenet eller kommer fra et eksternt køkken. 

For at blive registreret skal man sende et ansøgningsskema til Fødevareregionen. Det kan downloades på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller på www.virk.dk. 

Først når man har fået en skriftlig tilbagemelding fra Fødevareregionen, kan man bruge køkkenet. I løbet af seks måneder får man besøg af en tilsynsførende, og her kan man komme ud for, at forhold i køkkenet skal ændres. Udfyld derfor ansøgningsskemaet så detaljeret som muligt fra starten.

Husk også, at der sammen med ansøgningsskemaet skal sendes et egenkontrolprogram eller som minimum en forsikring om, I har et egenkontrolprogram. Kontakt Fødevarestyrelsen ved spørgsmål omkring hygiejne og egenkontrolprogrammer.