I år giver julen en ekstra fridag

Søgnehelligdag giver fridag

Hvis du arbejder på en kommunal arbejdsplads skal din arbejdstid nedskrives svarende til din ansættelsesgrad, når der er søgnehelligdage i perioden. En søgnehelligdag er en helligdag, der ikke falder på en søndag – se hvilke det er nedenfor.

Nedskrivning af arbejdstiden

Nedskrivning betyder, at du skal have færre timer planlagt i din mødeplan. Du skal altså arbejde mindre uden at blive trukket i løn. Det kaldes også for nedsættelse af normtiden eller timereduktion. Nedskrivningen kan ske i den aktuelle mødeplanperiode eller i en senere, men skal dog senest ske tre måneder efter søgnehelligdagen.

Arbejdstiden nedskrives selvom du ikke arbejder lørdag

Selv om du aldrig arbejder om lørdagen, skal din arbejdstid stadig nedskrives, da det kun er, når en søgnehelligdag falder på en søndag, at der ikke sker nedskrivning (jf. arbejdstidsaftalens § 3. stk. 5). Da anden juledag i år er en lørdag, skal din arbejdstid altså nedskrives, uanset om du arbejder lørdag eller ej.

Skal du arbejde en helligdag får du et arbejdstidsbestemt tillæg på 50 procent af timelønnen.

Søgnehelligdage i Danmark

Søgnehelligdagene er: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag, samt 1. og 2. juledag og nytårsdag - i de år, hvor de ikke ligger på en søndag.

- Privat gruppe -