Ikke-afholdt ferie

Hvis du ikke har nået at afholde al din ferie, er dine rettigheder afhængig af, hvorfor du ikke har holdt din ferie.

Udgangspunktet er nemlig, at løn under ferie og feriegodtgørelse kun udbetales, hvis ferie afholdes.

Har du optjent ferie ud over 20 dage, kan du overføre disse dage til det følgende ferieår. Du skal i så fald have en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførslen. Aftalen skal indgås inden den 30. september efter ferieårets udløb.

Hvis du er afskåret fra at holde ferie, kan du i særlige tilfælde få udbetalt feriepenge uden at holde ferie. Dette gælder, når der er tale om en såkaldt feriehindring. Feriehindring er blandt andet:

  • sygdom
  • barsels- og adoptionsorlov
  • ophold i udlandet
  • overgang til at være selvstændig
  • værnepligt
  • hvis du sidder i fængsel eller tvangsanbringes

Du kan også få udbetalt ikke forbrugte feriepenge, hvis de netto udgør mindre end 1.500 kr. og stammer fra den femte ferieuge.

 

Ovenstående bygger på Ferielovens regler, der gælder for alle.  Vær opmærksom på, at Ferieloven suppleres af en række ferieaftaler, blandt andet for regionerne, kommunerne og staten.