Inddragelse og dialog på jobbet giver pote

Kost-, ernærings- og sundsfaglige vil det. Folkeskolelærere, jordemødre, pedeller og kommunale tandplejere vil det også. Hvad? Jo, de vil gerne selv præge, i hvilken retning deres arbejdsplads skal gå. Og får de lov til det, får de også mulighed for at gøre et bedre stykke arbejde.

En nye medlemsundersøgelse blandt 27 organisationer med offentligt ansatte viser, at hele 99 procent af medarbejderne gerne vil inddrages i udviklingen af deres arbejdsplads. Og på de arbejdspladser, hvor det sker, oplever 74 procent af medarbejderne, at de kan udføre deres arbejde fagligt tilfredsstillende. Det oplever kun 43 procent af medarbejderne dé steder, hvor medinddragelse ikke finder sted.

-  Det her er lige præcis, hvad tillidsreformen handler om. Jo mere, vi kan arbejde med de syv principper i det offentlige, jo bedre. Medarbejderne vil rigtig, rigtig gerne være med til at udvikle arbejdspladsen. Vi taber alle sammen på, at det engagement ikke får mulighed for at udfolde sig. For når vi får lov at bidrage, så bliver kvaliteten af vores arbejde også bedre, lyder det fra formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

Dialog og faglighed

Ifølge undersøgelsen er der også en klar sammenhæng mellem god dialog med ledelsen og medarbejdernes mulighed for at gøre et godt stykke arbejde.  73 procent af de medlemmer, der er enige i, at ledelsen er i god dialog med medarbejderne, er også enige i, at de har mulighed for at udføre deres arbejde fagligt tilfredsstillende. Omvendt gælder det kun for 40 procent af dem, der arbejder et sted, hvor dialogen ikke er så god.

- Igen dokumenterer vi, at der er en klar sammenhæng mellem et godt stykke arbejde og medindflydelse på arbejdspladsen. Jeg håber, at de tal får arbejdsgivernes øjne op for den store ressource, der gemmer sig i medarbejderne, siger Ghita Parry.

Medinddragelse og dialog kan blive bedre

Trods den store lyst til at præge beslutningerne, er det kun knap to ud af tre af de adspurgte i undersøgelsen, der vurderer, at ledelsen reelt inddrager medarbejderne i udviklingen af arbejdspladsen. Ligeledes er tre ud af ti uenige i, at ledelsen på deres arbejdsplads er i god dialog med medarbejderne.

- Der er et stort potentiale for forbedring. Både ledelse og medarbejdere har stor gavn af en tættere dialog og en større inddragelse i arbejdet. Det er ren win-win. Derfor vil jeg sige til ledelserne rundt omkring på arbejdspladserne: Inddrag medarbejderne – det giver god værdi., lyder opfordringen fra Ghita Parry.
 
I alt har 2714 medlemmer fra Kost & Ernæringsforbundet og 26 andre organisationer - herunder  Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, FOA, HK Kommunal, Dansk Magisterforening og 3F - deltaget i undersøgelsen, som er lavet forud for de kommende overenskomstforhandlinger af Megafon.

Kilde