Institutionen måtte efterbetale 80.000 kr.

  • Jeannette Ulnits  [ TEKST ] Kissen Møller Hansen [ FOTO ]
    Jeannette Ulnits [ TEKST ] Kissen Møller Hansen [ FOTO ]

Da Ann Sofie Steenhof Rasmussen som nyuddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed blev ansat som kostfaglig eneansvarlig i køkkenet i en vuggestue i Odense Kommune, havde hun ingen erfaringer at trække på. Men da hun efter tre år og tre måneder skiftede til en lignende stilling i Assens Kommune, kom hun med en anciennitet, som efter nogle måneders ansættelse gav hende ret til et tillæg til lønnen. Det fik hun imidlertid ikke.    

Faktisk gik der godt tre år, før hun, under en tilfældig snak med en kollega, blev opmærksom på det manglende tillæg. Hun gik til lønkontoret, og fejlen blev rettet med det samme.

Arbejdsgiver ville ikke efterbetale

De penge, hun var gået glip af − fra januar 2015 og frem til marts 2018 −  ville Assens Kommune imidlertid ikke efterbetale. Lønkontorets forklaring var, at hun ved ansættelsen selv skulle have fortalt, at hun kom fra en lignende stilling.

− Lønkontoret sagde, at de penge var tabt − og at det var mit eget ansvar. Jeg regnede derfor med, at det var sådan, det var. Jeg forsøgte i stedet at få en lønforhøjelse, men det lykkedes ikke, fortæller Ann Sofie Steenhof Rasmussen.

Kontakt til Kost og Ernæringsforbundet

Efter nogle uger besluttede hun sig alligevel for at spørge forbundet til råds. Og her får hun at vide, at hun i princippet har afleveret oplysningerne om sin anciennitet, da det fremgår af det CV, som hun sendte til kommunen ved sin ansættelse.

− Jeg orienterede derfor min leder om, at jeg var gået til forbundet − og fik i øvrigt fuld opbakning herfra, fortæller Ann Sofie Steenhof Rasmussen.

Forbundet henvendte sig derefter til Assens Kommune med et krav om tilbagebetaling.

− Og efter et par e-mails og en telefonsamtale var problemet løst. Jeg var faktisk overrasket over, hvor let det gik, siger Ann Sofie Steenhof Rasmussen.

− Forbundets sagsbehandler gjorde mig tryg og klarede dialogen med kommunen. Og så fik jeg tilmed pengene uden flere problemer.

Ann Sofie Steenhof Rasmussen fik efterbetalt omkring 80.000 kr. for det manglende anciennitetstillæg gennem godt tre år.

Sagen Kort:

•  Ann Sofie Steenhof Rasmussen bliver ansat i en daginstitution i Odense Kommune. Her arbejder hun i tre år og tre måneder, inden Assens Kommune ansætter hende i en lignende stilling.
•  Godt tre år senere opdager hun, at hun burde have fået et anciennitetstillæg.
•  Lønkontoret retter fejlen, men ikke med tilbagevirkende kraft.
•  Kost og Ernæringsforbundet sikrer hende hendes tilgodehavende.

GUIDE OM ANCIENNITET

 

Når du har arbejdet i dit fag i nogle år, er du berettiget til et anciennitetstillæg. Hvor længe der skal gå, afhænger af din overenskomst. Anciennitetstillægget kommer som regel af sig selv, hvis du fortsat er på samme arbejdsplads. Hvis du derimod skifter job, er det dit ansvar at dokumentere din anciennitet i faget i forbindelse med en lønforhandling.

Info:

Du er berettiget til anciennitetstillæg
Når du som eksemplet i artiklen side 14 har været ansat som professionsbachelor i ernæring og sundhed i 4 år, er du berettiget til tillæg. For andre faggrupper kan det se anderledes ud. Det fremgår af overenskomster og løntabeller, hvornår du er berettiget til tillæg. Er du i tvivl, kan du altid få hjælp i forbundet.

www.kost.dk/find-din-loen
www.kost.dk/overenskomster

Husk at gøre arbejdsgiver opmærksom på din anciennitet
Når du aftaler løn ved en ny ansættelse, skal du gøre opmærksom på din anciennitet. Forbliver du i dit vanlige job, er det arbejdsgivers ansvar at regulere din løn efter din anciennitet. Det er er dog altid klogt også selv at undersøge, hvad og hvornår du er berettiget til tillæg. 

Du skal kunne dokumentere din anciennitet
Din ansættelseskontrakt eller dine lønsedler dokumenterer din anciennitet. Hvis du ikke længere er i besiddelse af nogen af delene, kan du finde dine indbetalinger til ATP på borger.dk. De kan også fungere som dokumentation.

Der kan være tvivl om din anciennitet
Hvis du har haft en anden stillingsbetegnelse i dit tidligere job, kan det skabe tvivl om din anciennitet. Det samme gælder, hvis du skifter fra privat til en offentlig ansættelse eller omvendt.

Eller hvis indholdet i dit tidligere job ikke ligner det aktuelle − og selvfølgelig især, hvis indholdet i dit tidligere job ikke har eller i minimalt omfang har haft relation til din faglighed i henhold til din uddannelse.

Kontakt:

Kontakt altid forbundet, inden du underskriver en ansættelseskontrakt. Det samme gælder, hvis du er i tvivl, om du får den overenskomstmæssige løn og tillæg i dit aktuelle job.

post@kost.dk
31 63 66 00