Institutionerne får bedre mulighed for at handle lokalt

Nemmere at handle lokalt

Store indkøbsaftaler og komplicerede udbudsregler kan gøre det vanskeligt for offentlige køkkener at handle lokalt. Men det skal der laves om på.

- Mange flere fødevarer skal afsættes lokalt, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Hjælp til fortolkning af udbudsregler

Det har fået Fødevareministeriet til at afsætte 17 millioner kroner, der skal bruges i løbet af tre år fra 2013-2016, til en ’Task Force Fødevareudbud’.

Task forcen skal rådgive udbudsjurister og indkøbsansvarlige i kommuner og køkkener i, hvordan køkkenerne kan fremme kvalitet og økologi ved at handle lokalt og uden at komme i konflikt med de komplicerede udbudsregler.

Økologichef i Landbrug & Fødevarer, Kirsten Lund Jensen, forventer desuden, at task forcen samtidig vil give køkkenerne bedre muligheder for at stille krav om økologi i indkøbsaftalerne og en bedre dialog om køkkenernes behov og producenternes muligheder og dermed et større udvalg af økologiske produkter.

Initiativttagerne

Task force fødevareudbud er blevet til på initiativ af Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Københavns Madhus og Madkulturen.

Kilde