Interessemedlemskaber

Der er tre typer af interessemedlemskaber:
 

Interessemedlemskab A

Hvis du er gået efterløn, pension og førtidspension.

Du får:

 • Fagbladet Kost Ernæring & Sundhed som udkommer 8 gange om året
 • Fuld adgang til kost.dk
 • Nyhedsbreve
 • Deltagelse i arrangementer (visse arrangementer med betaling)
 • Deltagelse i netværk
 • Deltagelse i aktivitetsudvalg (regionalt)
 • Deltagelse på forbundets generalforsamling (uden tale- og stemmeret) og efterfølgende temaarrangement
 • Vejledningsmaterialer
 • Måltidsværkstedet
 • Rabatordninger (forsikringer, sundhedsforsikring, bøger og rejser, Forbrugsforeningen)

Prisen er 50 kr. pr. måned. Opkrævning sker kvartalsvis.

 

Interessemedlemskab B

Interessemedlemskab B er for erhvervsaktive, som opfylder vedtægternes § 4, og som ikke arbejder indenfor forbundets fagområder, eller har arbejde som forudsætter medlemskab af anden fagforening.

Du får:

 • Fagbladet Kost Ernæring & Sundhed som udkommer 8 gange om året
 • Fuld adgang til kost.dk
 • Nyhedsbreve
 • Deltagelse i arrangementer (visse arrangementer med betaling)
 • Deltagelse i netværk
 • Deltagelse i aktivitetsudvalg (regionalt)
 • Deltagelse på forbundets generalforsamling (uden tale- og stemmeret) og efterfølgende temaarrangement
 • Rådgivning om efter- og videreuddannelse
 • Karriererådgivning
 • Vejledningsmaterialer
 • Måltidsværkstedet
 • Rabatordninger (forsikringer, sundhedsforsikring, bøger og rejser, Forbrugsforeningen)

Prisen er 133 kr. pr. måned. Opkrævning sker kvartalsvis.
 

Interessemedlemskab C

Interessemedlemskab C, er for erhvervsaktive, som IKKE opfylder vedtægternes § 4, men ønsker tilknytning til forbundet

Du får:

 • Fagbladet Kost Ernæring & Sundhed som udkommer 8 gange om året
 • Fuld adgang til kost.dk
 • Nyhedsbreve
 • Deltagelse i arrangementer (visse arrangementer med betaling)
 • Deltagelse i netværk
 • Deltagelse på forbundets generalforsamling (uden tale- og stemmeret) og efterfølgende temaarrangement
 • Rådgivning om efter- og videreuddannelse
 • Vejledningsmaterialer
 • Måltidsværkstedet

Prisen er 151 kr. pr. måned. Opkrævning sker kvartalsvis.