Internationale repræsentant - honorar

12.500 kr. om året til forbundets internationale repræsentant

Hovedbestyrelsen har udpeget en international repræsentant, der bl.a. varetager forbundets interesser i ICDA og EFAD.

Forbundets kongres besluttede i maj 2010, at den internationale repræsentant modtager et årligt honorar på 12.500 kr. Repræsentanten får også refunderet relevante telefonopkald mod fremlæggelse af dokumentation og transportudgifter i forbindelse med udførelse af sit hverv..