Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

JA til et OK resultat

  • Mette Jensen [ t e k s t ] | Simon Klein Knudsen [ f o t o ]

− For første gang i de senere år kom vi ud af overenskomstforhandlingerne med penge på lommen og en reel forhåbning om, at reallønnen bliver udviklet.

De nye treårige overenskomster giver samtidig også andre goder. 

− Der sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø, der er en ekstra uges barsel til far. Og bedre vilkår, hvis et barn skal indlægges på hospitalet. Det er goder, som alle får gavn af, siger Ghita Parry.

Ny arbejdstidsaftale

I kommunerne er den nye overenskomst ensbetydende med en ny arbejdstidsaftale.

− Sammen med FOA, SL, DSR, 3F, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har Kost & Ernæringsforbundet indgået en aftale om ensartede døgnarbejdstidsregler. Den giver kommunalt ansatte et tillæg for lørdagsvagterne allerede fra
kl. 8.00 og ikke kl. 11.00 som før. Det er godt tiltag for dem, det berører.

Et andet godt tiltag er et lønløft til professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der er ansat i kommunerne. De har et lønefterslæb og kommer nu på trin 6 efter 4 års anciennitet.

− Strategien er, at deres løn skal matche den løn, professionsbachelorerne får i andre fag. Det har stor betydning for fagbevægelsens samlede ligelønsstrategi, siger Ghita Parry.

OK til  ernæringsteknologerne

Et andet godt resultat er overenskomstdækning af ernæringsteknologerne i regionerne.

− Det er en gruppe, vi har kæmpet for. Nu får de overenskomst i regionerne og bliver indplaceret som økonomaer. Det gør det tydeligt for arbejdsgiverne og for kommende ernæringsteknologer, hvilken jobfunktion de skal løfte, siger formanden.

Der er samtidig pensionsforbedringer til dem med de laveste pensioner i regionerne. Det gælder ernæringsteknologerne, men også ernæringsassistenter, -hjælpere og økonomaer.

Gode resultater for diætister og kandidater

Kliniske diætister med 10 års sammenlagt beskæftigelse vil fremover få et pensionsgivende tillæg på 13.677 kr. om året. Desuden forhøjes forsknings- og udviklingspuljen, så den lander på 14 millioner kroner i regionerne.

For Sundhedskartellets kandidater i regionerne indeholder aftalen en stribe forbedringer, der betyder, at kandidaterne fremover ligger på niveau med de øvrige AC-grupper i sammenlignelige stillinger.

Skulder ved skulder

De gode resultater skal ikke mindst ses i lyset af, at der er forhandlet gennem de store fællesskaber.

− Lønløft og pensionsforbedringer var en af flere konsekvenser af, at vi ved denne overenskomstforhandling stod skulder ved skulder med de store forbund. Både i Forhandlingsfællesskabet (der forhandler på det regionale og kommunale område) og i CFU (statens område). Fællesskabet betød, at vi kunne lægge vægt bag vores krav. Men også at vi fik lagt en del af arbejdsgivernes krav ned, siger en tilfreds formand.

FAKTA
 

OK15 i stat, kommune og region  

 

Løn

Fra 1. april og tre år frem stiger lønnen med knapt 4,5 procent i staten og knapt 5,5 procent i region og kommune. Det giver fra ca. 1.000 til ca. 1.600 kr. mere om måneden for fuldtidsansatte, afhængig af uddannelse og stilling.
www.kost.dk/ok15-saadan-bliver-din-loen

Reguleringsordningen

Reguleringsordningen er bevaret. Men et krav fra arbejdsgiverne har tilføjet et privatlønsværn. Det betyder, at ansatte får 80 procent af forskellen mellem privat og offentlig lønudvikling, hvis lønstigningerne i det private er højere end i det offentlige. Hvis lønstigningerne i det private er lavere end i det offentlige, modregnes hele forskellen, næste gang de offentligt ansatte skal stige i løn. Samtidig suspenderes positive udmøntninger fra reguleringsordningen i 2016.

Pension

•  I kommunen løftes kandidater til 18,30 procent og i regionen til 18,43 procent.

• De laveste pensioner i regionen løftes til 13,51 procent til ernæringsassistenter, -hjælpere og -teknologer og økonomaer. Forhøjelsen gælder fra 1. april 2016.

Arbejdsliv

•  Et rejsehold i kommunerne og ekspertbistand i regioner og stat skal rådgive og inspirere arbejdspladserne til at gøre en indsats for det psykisk arbejdsmiljø.

•  En ny døgnarbejdstidsaftale i kommunerne udløser lørdagstillæg fra kl. 8 i stedet for kl. 11 og aftentillæg fra kl. 17 i stedet for kl. 18.

•  I regionerne indsamles erfaringer med arbejdstidsregler og nye måder at tilrettelægge arbejdstiden på.

•  Tryghedspuljen giver kommunalt ansatte, der afskediges på grund af nedskæringer,  mulighed for at søge penge til kompetenceudvikling m.m.

Ligestilling

•  Fædre og medmødre får en uges ekstra barselsorlov med løn.

•  Sundhedskartellet udgiver sammen med arbejdsgiverne en vejledning om ligestilling, ligeløn og lokal løndannelse.

Ny overenskomst

Ernæringsteknologerne i regionerne overenskomstdækkes som økonomaer.

Faglig udvikling

Der lægges 14 mio. kr. i forsknings- og udviklingspuljen på det regionale område. Pengene kan søges af alle Sundhedskartellets grupper.

Se det samlede resultat

www.kost.dk/ok15 −  Det stemmer vi om
(stat, region og kommune)