Job på særlige vilkår

Redskaber til arbejdsfastholdelse

Bliver din arbejdsevne nedsat, midlertidigt eller varigt, er der flere mulige redskaber, der måske kan bruges til at fastholde dig i jobbet eller på arbejdsmarkedet. Fx, en § 56-ordning, delvis syg/rask, omplacering, arbejdspladsvurdering, nedsat arbejdstid, personlig assistent, revalidering, fleksjob eller skånejob.

Kom godt igang med inklusion og fastholdelse

Langtidssygemeldt

Har du været sygemeldt i lang tid, kan du tale med din tillidsrepræsentant om, hvordan du kommer tilbage i jobbet, enten på fuld tid eller nedsat tid.

Har dit arbejdsmiljø betydning for din nedsatte arbejdsevne, så inddrag din arbejdsmiljørepræsentant.

Måske har du brug for en periode som delvis syg/rask, hvor din arbejdsevne kan kortlægges og gradvis bliver normal. Måske har du brug for skånehensyn ved omplacering til andet arbejde eller måske nedsættelse af arbejdstiden?

Du kan også aftale en § 56-ordning og/eller en personlig assistentordning.

Fastholdelse i jobbet ikke muligt

Er du blevet sagt op eller er det ikke muligt for dig at vende tilbage til dit normale arbejde, kan du have behov for at søge om revalidering, fleksjob eller skånejob i din kommune.