Jobrotation er win-win

Skræddersyet uddannelsesforløb

Som en del af projektet ”Jobrotation for ernæringsassistenter”, der startede i september 2014, har Region Hovedstaden i samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen og Kost- og Ernæringsforbundet skræddersyet et uddannelsesforløb til regionens køkkenmedarbejdere. I alt er 70 medarbejdere blevet opdateret på den nyeste viden indenfor ernæring, tilberedning og servering til glæde for patienterne.

God mulighed for ledige

FTF-A og Jobcenter København rekrutterede ledige ernæringsassistenter til at vikariere, imens køkkenpersonalet var på uddannelse. Forløbet har givet de ledige vigtig erfaring, som de kan tage med sig videre i nye jobs, imens de har arbejdet til overenskomstmæssig løn. Dette lader sig bl.a. gøre, fordi regionen modtager tilskud fra jobrotationsordningen til vikarernes løn.

Resultaterne blev fejret

”Allerede nu har 60 % af jobrotationsvikarerne fået en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet. Det må siges at være en succes.” siger projektleder Melanie Baumann. Alle fra projektet blev inviteret til festmiddag på Hotel- og Restaurantskolen i Valby, hvor ernæringsassistentelever sørgede for mad til 100 gæster.