Jobrotation - succesen fortsætter

Efteruddannelse og praktik

Vi opkvalificerer 18 ledige ernæringsassistenter omkring bla. sensorik, omlægning til økologi i storkøkkenerne, værtskab og mad til småtspisende. Herefter er der virksomhedspraktik i det køkken, hvor de skal ansættes som vikar. Vikaransættelsen varer 10 uger.

Ny viden og vikar

Medarbejderne i de deltagende køkkener deltager i 5 ugers efteruddannelse indenfor sensorik, økologi, kalkulationer, mad til småtspisende og værtskab. Vikarerne ansættes med overenskomstmæssig løn og arbejdspladser modtager jobrotationsydelsen, som næsten dækker en samlede omkostning for at deltage i projektet.

Viden og erfaringer

Vi gennemførte et lignende projekt i 2012, hvor 55 medarbejdere fik efteruddannelse. Det kunne kun lade sig gøre et godt og tæt samarbejde mellem skolen, arbejdsgiverne, Kost og ernæringsforbundet og FTF-A. Medarbejderne, som deltog i kurset, var generelt meget tilfredse med uddannelsesforløbet.

Flere arbejdsgivere har meddelt, at de efter afslutning af jobrotationsprojektet har ansat flere af vikarerne, og at de er meget glade for dem.

Alle høstede viden og erfaring, er der ingen tvivl om, at projektet har været en succes fremadrettet. Vi arbejder videre og gør brug af den indhøstede viden og erfaring.

Konklusion

Ser man alene på tallene – 55 opkvalificerede medarbejdere, 33 vikarer der har fået erfaring – og ca. 20 vikarer er kommet i arbejde – det er også en succes.