Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Jobrotation til gavn for alle

  • Marie Preisler [ t e k s t ] Sif Meincke [ f o t o ]

Ernæringsassistent Nanna Holm Nielsen sagde ja tak, da hun fik tilbudt fem ugers efteruddannelse sammen med tre kollegaer i køkkenet på Plejecentret Hørgården i København. Hendes job ville blive passet af en ledig ernæringsassistent, mens hun var på kursus, og det var en vigtig forudsætning for Nanna Holm Nielsen.

− Det var fantastisk lærerigt at være på kursus sammen med kollegaer. Jeg fik genopfrisket min viden og fik en masse ny inspiration med tilbage til køkkenet. Uden jobrotation havde det ikke været muligt at være af sted på kursus så længe, og det betød meget for mig at vide, at der var en fast vikar til at udføre mine opgaver imens, siger hun.

Nye netværk

Leder af køkkenet, Vera Jensen, er også meget tilfreds med jobrotation som en metode til at opkvalificere medarbejderne, og hun tøver ikke med at anbefale metoden til andre:

− Jobrotation er til fordel for alle parter. For os har det været en enestående mulighed for at tilbyde nogle af de medarbejdere, der har været længe i køkkenet, et længerevarende kursusforløb. Fagligt kom de hele vejen rundt, samtidig med at det var personligt udviklende at deltage og se, hvordan man gør tingene andre steder.

− Og de ledige, der har vikarieret, har fået et større netværk og joberfaring. Og de får en anbefaling med fra os. Det gavner dem i jobsøgningen, siger Vera Jensen.

Pynt på CV’et

Anette Bastbjerg er en af de ledige ernæringsassistenter, der har vikarieret på Plejecentret Hørgården, mens de fastansatte var på kursus. Hendes mål er et fast job i ældresektoren, hvor hun ikke har arbejdet tidligere, så de 12 ugers vikariat på Hørgården er en vigtig joberfaring, der vil pynte på CV’et, fastslår hun.

− Jeg har ikke tidligere lavet mad til ældre. Det var en værdifuld erfaring og jeg fik kontakter, som forhåbentlig kan komme mig til gode i min fremtidige jobsøgning, siger hun.

Overkommelig administration

At lade ledige passe arbejdet, mens de fastansatte efteruddannes, har længe været et tilbud til danske virksomheder, men relativt få arbejdsgivere har gjort brug af det. Måske af frygt for, at det vil være en tung administrativ byrde. Men så slemt er administrationen ikke, mener Vera Jensen.

− Der er en ekstra indsats forbundet med at få tilmeldt medarbejderne til kursusmoduler og at få vikardækningen på plads. Indkøring af vikarerne har også krævet lidt ekstra af personalet i køkkenet. Men merarbejdet er overkommeligt, og alle har taget det i stiv arm, siger hun.

Også økonomisk er ordningen overkommelig, ja nærmest gratis. Arbejdspladsen skal kun betale den fastansatte løn plus udgifter forbundet med uddannelsen. Arbejdspladsen kan få tilskud fra staten til at lønne en vikar i jobrotation.

Bedre måltider

Jobrotation bliver også praktiseret i stort omfang i køkkenet på Hobro Sygehus under Sygehus Himmerland. Her har 14 ernæringsassistenter i løbet af det seneste halvandet år været af sted på hver 12 ugers efteruddannelse. At gennemføre så ambitiøst et efteruddannelsesprogram har kun været muligt med brug af jobrotation, fortæller køkkenchef Carsten Larsen, der ikke oplever administrationen af jobrotation som ret besværlig.

Ernæringsassistent Lisbeth Munkholm Kjeldsen er en af de medarbejdere i køkkenet på Hobro Sygehus, der har været på 12 ugers kursus. Hun og kollegaerne er nu optaget af at sætte det nye, de har lært, i spil i det daglige arbejde i køkkenet.

− Det er en stor fordel at have været mange af sted sammen takket være jobrotation, og det er også en stor fordel her bagefter, hvor vi i fællesskab bruger vores nye viden til at skabe forbedringer af eksempelvis måltider og anretning til småtspisende, siger Lisbeth Munkholm Kjeldsen.

PERSPEKTIV

 

Jobrotation giver nye kompetencer

Jobrotation er en smart og effektiv vej til opkvalificering af personalet samtidig med, at den begrænser ledigheden. Brug den, opfordrer Kost & Ernæringsforbundets regionsformænd i hovedstaden og i Nordjylland.

− Jobrotation er et eminent redskab, fordi der er gevinst for alle parter, og det ærgrer mig, at der ikke er flere, der benytter modellen, for den er enkel og kan benyttes alle steder, siger Alice Linning, Region Hovedstaden.

Sammen med FTF-A har hun været arkitekt bag et større jobrotationsprojekt for køkkener i Region Hovedstaden, der fik mulighed for at sende medarbejdere på et længerevarende, særligt designet kursus og få stillet ledige til rådighed som vikarer imens.

Det var FTF, der søgte og fik penge til at ansætte fire jobrotationskonsulenter i hver beskæftigelsesregion i ca. 1 år. Det har været en god og stabil hjælp i planlægning og afvikling af projektet i Region Hovedstaden. Men arbejdspladserne kan dog sagtens på egen hånd iværksætte jobrotation i lille målestok, hvor en enkelt medarbejder sendes på kursus, og arbejdspladsen får en vikar imens. Desværre er det endnu ikke en udbredt praksis i køkkenerne. Måske fordi kendskabet til muligheden er begrænset, vurderer Alice Linning.

I Region Nordjylland ser Marian Aagaard også gerne jobrotation udbredt til mange flere og mindre arbejdspladser.

− Jobrotation er et meget effektivt aktiveringsredskab, som jeg savner at se på mindre arbejdspladser som daginstitutioner. Her er der ofte kun en enkelt kost- og ernæringsfaglig ressource til at drive køkkenet. Den medarbejder behøver også efteruddannelse, og lederen af institutionen skal forstå, at det ikke behøver være så besværligt. At institutionen kan få en vikar via jobcenteret imens.

 

SYNSPUNKT

 

Resultaterne er gode

Regeringen har varslet, at den vil satse hårdt på at udbrede brugen af jobrotation som redskab til at hjælpe især unge arbejdsløse ind på arbejdsmarkedet. En prioritering, der hilses velkommen i FTF-A og Kost & Ernæringsforbundet.

Resultaterne er entydige gode, vurderer Henriette P. Hansen, jobrådgiver i FTF-A.

− Jobrotation gavner både arbejdsgivere, medarbejdere og ledige. Arbejdsgiverne får mulighed for at tilbyde uddannelse, uden at det koster meget på budgettet, og får samtidigt gode vikarer. Medarbejderne kommer opkvalificerede og inspirerede tilbage, og de ledige vikarer får træning i deres fag og kontakt til en arbejdsplads. De får et fagligt netværk og nemmere ved at få job bagefter, vurderer hun.

 

FAKTA

 

Flere i job

I det netop afsluttede jobrotationsprojekt i Region Hovedstaden deltog 14 virksomheder med 54 kursister, der hver har gennemført fem ugers kursus.

Foreløbigt har 12 af de godt 30 ledige, som har vikarieret, fået et fast job. Resten vil få tilbud om jobrådgivning fra FTF-A, som opfølgning på vikariatet.

Også i Region Nord fører jobrotation til job. En analyse udarbejdet af COWI for Beskæftigelsesregion Nordjylland i september viste, at mere end 6 ud af 10 langtidsledige blev selvforsørgende efter jobrotation.

Regeringen satser på jobrotation

Jobrotation indgår i den akutpakke, der netop er vedtaget for at få de mange ledige, der står til at miste dagpengeretten til nytår, i job.

Regeringens ungepakke, som netop er offentliggjort, giver også et markant løft til jobrotation for ansatte og ledige med en kort og mellemlang videregående uddannelse. 

www.ftf.dk − jobrotation får flere i arbejde

Sådan virker jobrotation

Virksomheden får jobrotationsydelse eller løntilskud til vikarernes løn.

Tilskud skal søges hos de kommunale jobcentre (blanket AB522).

Vikaren er en ledig dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager, der har været ledig i minimum tre måneder.

Vikariatet er fleksibelt og kan højst vare 12 måneder. Vikaren er ikke er bundet til en bestemt person eller arbejdsopgave.

For vikarer i jobrotation med jobrotationsydelse er ledigheden sat på standby. Vikaren får overenskomstmæssig løn. Jobrotationsydelsen er ca. 170 kr. i timen.

Vikarer i jobrotation med løntilskud bruger derimod af sin dagpengeperiode og skal søge job under vikariatet. Lønnen følger dagpengesatsen.

Den beskæftigede modtager sædvanlig løn fra arbejdsgivereni uddannelsesperioden.

www.jobnet.dk  – jobrotation