Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Kæmpe godtgørelse til medlem

Da kantinen hos Cheminova i Vestjylland skulle spare, pegede pilen på ernæringsassistent Inger Klausen. Men spareplanen skred, da cateringfirmaet bag kantinen i stedet endte med at skulle af med et større beløb for at have aldersdiskrimineret hende.

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse i 2015 var mere end hundrede af ca. 700 fabriksmedarbejdere allerede blevet afskediget. Inger Klausen var på det tidspunkt 60 år. Hun havde været ansat syv år i kantinen, hvor hun efter behov arbejdede i kiosken, bageren, salatafdelingen eller den kolde afdeling.  

Det korteste opsigelsesvarsel

Selv om kantinen var ledet af et cateringfirma, der var ansat af Cheminova, betød de mange afskedigelser, at Inger Klausen og hendes otte kolleger begyndte at frygte for deres job. Og en fredag meddelte kantinens driftsleder, at op til tre køkkenmedarbejdere skulle afskediges inden for det næste års tid. Han bad alle tænke weekenden over og melde det ud, hvis nogle gik med tanker om at gå på deltid, søge nyt job eller gå på efterløn.  

De tanker havde Inger Klausen slet ikke. Det vidste ledelsen også fra sidste medarbejderudviklingssamtale, hvor hun klart havde tilkendegivet, at hun var glad for sit arbejde og ikke havde efterlønsplaner.

Om mandagen blev hele køkkenpersonalet indkaldt til en kort, personlig samtale. Her gentog ernæringsassistenten sin holdning, men allerede næste morgen så hendes arbejdsliv meget anderledes ud.

− “Nu ryger jeg ud”, sagde jeg til kollegerne, da ledelsen tirsdag morgen kaldte mig ind på kontoret. De sagde, at de var tilfredse med mit arbejde, men at de var nødt til at fyre mig. Med den begrundelse, at jeg var en af dem med lavest anciennitet og dermed det korteste opsigelsesvarsel, altså to måneder. “Og så er der lige det med din alder”, tilføjede min driftsleder, fortæller hun. 

− Jeg oplevede opsigelsessituationen som respektløs og tankeløs. Min alder kendte de jo også om fredagen, så de havde åbenbart valgt mig på forhånd, så briefingen før weekenden og mandagsrunden var skuespil. Jeg følte mig dårlig behandlet, så jeg bad om at blive fritstillet med mine to måneders opsigelse. Det blev jeg − og gik så ned og pakkede mine ting, siger ernæringsassistenten, der med et år mere på arbejdspladsen ville have haft fire måneders opsigelse i stedet.

Nægtede diskrimination

Inger Klausen fortæller, at det var bemærkningen om hendes alder, der et par uger efter fik hende til at gå til Kost & Ernæringsforbundet. Forbundet anbefaler hende at prøve sagen af i Ligebehandlingsnævnet, der kan afgøre, om der er sket forskelsbehandling på grund af alder.

Inger Klausen regner ikke med at få medhold i sagen, men vil gerne give ledelsen noget at tænke over til næste gang, de skal af med en medarbejder.

Forbundet mener derimod, at hun har gode muligheder for at få medhold i sin klage. Men forbereder hende samtidig på, at hun ikke kan være sikker på at opnå en godtgørelse.

Hun blev også forberedt på, at det kunne blive en længere proces, da det før er set, at arbejdsgiveren ikke vil stå ved sine udtalelser.

Det skete også i Inger Klausens sag. Nu forlød det fra driftslederen, at hun blev opsagt på grund af manglende fleksibilitet, og at han ikke havde nævnt hendes alder.

Men i februar i år vandt forbundet sagen i ligebehandlingsnævnet, og ernæringsassistenten fik udbetalt en godtgørelse, der svarer til ca. ni måneders løn − i alt 254.000 kroner plus procesrenter (procesrenter gives, fordi sagen har trukket ud siden januar 2016. Procesrenterne udgør en lille procentdel af godtgørelsen, red.).

Godt med en allieret

Det store pengebeløb overrumplede Inger Klausen, der måtte læse brevet fire gange, før hun forstod ordene.

− Jeg skylder Kost & Ernæringsforbundet en stor tak. De har gjort et kæmpestort stykke arbejde, og jeg har følt mig tryg og godt behandlet. Jeg var jo ramt i et stykke tid efter sådan en oplevelse, så det har været rart at have en allieret i ryggen, der kæmpede for min sag og holdt mig informeret undervejs, siger Inger Klausen, der siden august 2016 har haft et vikarjob på ubestemt tid og ønsker at blive så længe som muligt på arbejdsmarkedet.

Sagen kort:

•  Inger Klausen på 60 år fyres i 2015 efter syv års ansættelse. Fyringen begrundes med hendes korte anciennitet, og også hendes alder nævnes.
•  Hun henvender sig til Kost & Ernæringsforbundet, der anbefaler at sende sagen til Ligebehandlingsnævnet.
•  Forbundet vinder sagen, da det er ulovlig diskrimination at opsige medarbejdere på grund af alder.
•  Inger Klausen modtager en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

GUIDE OM om forskelsbehandling
 

På arbejdsmarkedet må man ikke forskelsbehandle.

Det betyder, at man ikke må gøre forskel på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, handicap, national, social eller etnisk oprindelse − eller alder, som gør sig gældende i artiklen side 14.

Alle er beskyttet
Forbuddet mod at forskelsbehandle på grund af alder gælder alle − ung som gammel. Det betyder, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på din alder, når der træffes beslutninger omkring dit ansættelsesforhold (ansættelse, afskedigelse, løn, uddannelse mv.)

Sagen i ligebehandlingsnævnet
Det er Ligebehandlingsnævnet, der varetager sager om forskelsbehandling. Overfor Ligebehandlingsnævnet er det din arbejdsgiver, der skal påvise, at vedkommende ikke har henvist til din alder i forbindelse med afskedigelsen, og at din alder ikke indgår i beslutningen om at afskedige dig.

Mulig godtgørelse
Hvis du får medhold i din klage i ligebehandlingsnævnet kan nævnet fastsætte en godtgørelse.
Hvis arbejdsgiver ikke betaler godtgørelsen, skal ligebehandlingsnævnet indbringe sagen for en domstol, hvis du beder dem om det.

Info:
Ankestyrelse
www.ast.dk − forskelsbehandling på grund af alder

Ligebehandlingsnævnet
www.ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet

Lov om forskelsbehandling: LBK nr. 1349 af 16/12/2008
www.retsinformation.dk − søg: forskelsbehandlingsloven

Kontakt:
Forhandlingsafdelingen
post@kost.dk
31 63 66 00