Kære regering - pas på os

Med den nye regering fulgte også godt 40 siders regeringsgrundlag. ”Sammen om fremtiden” hedder det. Og det er en titel, der forpligter, mener Ghita Parry.

- Regeringen vil gerne belønne dem, der hver dag yder en indsats og skaber velstand i Danmark. Det rimer ikke helt med øget konkurrenceudsættelse og strammere effektiviseringskrav i den offentlige sektor. Jeg er helt med på, at vi skal bruge midlerne fornuftigt, men det gør vi altså ikke ved at stramme skruen på det offentlige arbejdsmarked. Den er strammet i bund, siger hun.

Vi mangler tid, er stressede og syge

Ghita Parry henviser til en undersøgelse fra Megafon blandt mere end 2700 ansatte i det offentlige, som forbundet sammen med en række andre fagforeninger fik lavet i 2014 som optakt til overenskomstforhandlingerne. I undersøgelsen siger 47 procent, at de ikke at har tid nok til at lave deres arbejde – med stress og højt sygefravær til følge.

- Både som medarbejdere og borgere mærker vi konsekvenserne af den stramme styring. Det slider at blive konkurrenceudsat – og de lavthængende frugter er plukket for længst. Vi har brug for tid og ressourcer til at passe vores job. Ikke flere krav om, at vi skal klare mere for mindre, slår Ghita Parry fast.

Brug os til dagpengereform

Formanden for Kost & Ernæringsforbundet er glad for, at regeringen lægger op til nye trepartsforhandlinger, men bekymret for en ny dagpengereforms skæbne.

- Det lyder som om, at regeringen vil lave dagpengereform med de politiske partier først og så skal vi sidde til trepartsforhandlinger og nikke. Det harmonerer dårligt med regeringens flotte ønsker om at samarbejde bredt og uden for Christiansborgs tykke mure, siger Ghita Parry.

Måltider er sundhedsydelse

Det er dog ikke bekymring det hele. Med oprettelsen af et Sundheds- og Ældreministerium øjner forbundsformanden en god vej til at flytte ældres måltider fra serviceydelse til sundhedsydelse.

- Vi har lige lanceret en række anbefalinger til at forbedre måltiderne til ældre. Vi er eksperter og ved, hvad der skal til. Det bliver ikke løst af mere frit valg, men vi skal ændre fokus. Vi skal se på måltiderne som en sundhedsydelse og ikke en serviceydelse. Det vil jeg da gerne hjælpe den nye minister med, tilbyder Ghita Parry.

 

Kilde