Kald os folkesundhedens beskyttere

  • Tekst: Sebastian List Feirup | Foto: Henrik Frydkjær

Folkesundheden har brug for helte og heltinder

Vi ved det godt. Sund og ernæringsrigtig kost er et vigtigt element i et langt og godt liv. Alligevel praler vi ikke lige så højt med vores job til familiefesten, som lægen og arkitekten gør.

”Som profession skal I have mod til at vise, hvor jeres kompetencer gavner samfundet. Det er afgørende, at I får hele kæden af professionen med, selvom I er forskellige. For I ved fra hver jeres position, at mad ikke bare er mad. Viden er jeres vigtigste krydderi. Det budskab skal I sælge, så ingen er i tvivl om, at netop jeres kompetencer er vejen til sundhed i fremtiden. Og sundhed er i høj kurs i vor tids samfund.”, siger Jacob Søby Bang.

Det kan nemlig betale sig for både den enkelte dansker og samfundet at udnytte de kost-, ernærings- og sundhedsfagliges kompetencer. Vejledning om sund kost og veltilberedte måltider giver den rigtige ernæring, et længere liv og sparer ovenikøbet samfundet for betydelige udgifter i behandling af sygdomme, dyre genindlæggelser og efterfølgende rehabilitering.

”For samfundet er der god økonomisk fornuft i at investere mere i de kost-, ernærings- og sundhedsfaglige, som kan være med til at forbygge overvægt, livsstilssygdomme og usunde vaner. Fortæl om den gevinst, der kan høstes ved at investere i jeres område. Der, hvor pengene er, skal I også være”, fortæller Jacob Søby Bang.

Kan I gætte, hvem vi er?

I det sidste årti alene er der kommet over 300 nye uddannelser til, og det har ført til manglende tillid og kendskab til uddannelserne. Før i tiden vidste man, hvad de forskellige uddannelser stod for, og hvilke kompetencer de gav. Nu er professionsidentiteten blevet mere flydende og usynlig. Det gælder også på vores område.

Kost & Ernæringsforbundet arbejder målrettet med at få omverdenen til at forstå, at de kost-, ernærings og sundhedsfaglige er ’Mestre i mad og sundhed’. Behovet for at skabe en fælles fortælling kommer sig blandt andet af de ændrede vilkår for uddannelserne i dagens Danmark.

”Jeres fortælling skal gennemsyre alt, hvad der siges, hvad der gøres, og hvem I er. Den skal skabe en klarhed omkring det billede, I gerne vil tegne af jer selv som profession overfor offentligheden, pressen, politikere og unge, der overvejer at tage en uddannelse indenfor professionen”, siger Jacob Søby Bang.

Det er en opgave, som forbundet skal løfte i fællesskab med medlemmerne.

”Fortællingen skal komme indefra, så professionen kan spejle sig i den og genkende sig selv, derfor har det utrolig stor betydning, hvordan I taler til og om hinanden. Med andre ord skal I være medskabere af jeres egen fortælling ”, siger Jacob Søby Bang.

Vi kan lære af andres fortælling

Jacob Søby Bang har arbejdet med en række andre faggrupper og haft succes med at tale dem ud af usynligheden og ind i danskernes bevidsthed, som en uundværlig ressource i velfærdsamfundet: 

SOSU’erne, fødevareforskerne og ingeniørerne stod overfor en opgave, der på mange måder ligner den, de kost-, ernærings- og sundhedsfaglige er begyndt på.

Fra sit arbejde med blandt andre de tre faggrupper ved Jacob Søby Bang, at et centralt element i at skabe en stærk fortælling er at gøre det tydeligt, hvilke problemer professionen løser.

”I skal vise den brændende platform”, opfordrer han. ”Sørg for at få slået problemet fast, og byd jer så til som en del af løsningen – skab selv den bane I ønsker at spille på”.

For 10 år siden oplevede fx SOSU’erne, at det var svært at tiltrække unge nok til uddannelserne, og området var præget af en stor grad af ufaglært arbejde:

”SOSU’erne havde brug for at skabe en ny fortælling. Fremtiden byder på flere ældre, og behovet for varme hænder er stigende – og netop her er her SOSU’erne en væsentlig del af løsningen. De kiggede rundt og fandt inspiration fra brandmændene, der oplevede stor interesse og anseelse fra omverdenen. Det resulterede i sloganet ’Mod til mennesker’, der blev kernen i deres fortælling - og den fortælling formåede at løfte faget”, fortæller Jacob Søby Bang.

På samme måde kan de kost-, ernærings- og sundhedsfagliges fortælling skabe et løft for professionen. Men vejen til en fortælling, alle kan spejle sig i, er naturligvis ikke uden hindringer.

Hvordan bliver du heltinden i fortællingen

”De største og sværeste barrierer at bryde ned, er vores egne fordomme om, at det ikke kan lade sig gøre. Det værste, der kan ske, er, at man mister ambitionerne. Derfor skal I insistere på at ændre anseelsen af professionen og blive ved med at prøve”, fortæller Jacob Søby Bang.

Han har mange forslag til, hvordan man på den enkelte arbejdsplads kan være med til at ændre opfattelsen af kost- ernærings- og sundhedsprofessionen.

”Der er masser af muligheder. I kunne åbne køkkenet og invitere de lokale politikere og embedsmænd indenfor og se, hvordan maden bliver lavet. I kunne også invitere kommunens administration til at holde et medarbejderseminar eller en temadag hos jer, hvor I fx serverer maden, holder foredrag, faciliterer diskussionerne og præsenterer formålet med jeres arbejde. Det væsentlige er at turde tage chancer, vise hvad I kan og være stolte af det”, siger Jacob Søby Bang og forsætter:

”I kan også lave en blog og dele ugens gode madoplevelse, skrive et debatindlæg og fortælle om glæden ved at arbejde med sundhed. Og så er det vigtigt at markere, når det går godt. Fejr jeres succes ved at tage ud at spise sammen på arbejdspladsen, ring til lokalavisen og fortæl om jeres succes, skriv et indlæg på Facebook – vær stolt og vær det offentligt!”.

Som profession har de kost-, ernærings- og sundhedsfaglige meget at vinde ved at tage skeen i den anden hånd, og bruge den som et våben i kampen for at vise danskerne, at faget gør en forskel for folkesundheden, levealderen og danskernes madglæde hver dag.