Kampdag: Ligestilling er en god forretning

8. marts er  Kvindernes Internationale Kampdag. Og der er masser af kæmpe for, for ligestilling mellem mænd og kvinder kommer ikke af sig selv. Og øget ligestilling giver gevinst - ikke kun for mennesker, men også for samfundsøkonomien.

Det er der bred enighed om blandt en række fagforeninger, der står bag kronikken ”Ligestilling er en god forretning”, som Berlingske bringer i dag, mandag 7. marts. Bag kronikken står formændene for Sundhedskartellet (som Kost & Ernæringsforbundet er med i), FOA, BUPL, Socialpædagogerne og Socialrådgiverne. Blandt løsningerne er blandt andet bedre vilkår til fædrene i form af øremærket barsel, bedre pasningsmuligheder i form af mere fleksible åbningstider i daginstitutionerne, bedre mulighed for at passe syge børn og ikke mindst en afskaffelse af ufrivillig deltidsarbejde.

Kronikken trækker på en række resultater fra en ny rapport foretaget af Cevea om det kønsopdelte arbejdsmarked, som blandt andet:

  • Der er store samfundsmæssige gevinster i ligestilling. Beregninger viser, at hvis mænd og kvinder stilles lige på arbejdsmarkedet, vil det give en klar forbedring af værditilvæksten (BNP) i Danmark. Lige stillet på arbejdsmarkedet betyder i denne sammenhæng at kvinderne er mere til stede på arbejdsmarkedet med deres gode uddannelser, dvs. arbejder mindre deltid, og får en løn, der kan matche mændenes og dermed betaler mere i skat og trækker mindre på sociale ydelser.
  • Løngabet mellem mænd og kvinder generelt på arbejdsmarkedet er på 16 procent og har været faldende de senere år.
  • Kvinder har mere uddannelse end mænd, men får på alle uddannelsesniveauer lavere løn.
  • På arbejdsmarkedet arbejder kvinder i højere grad end mænd på deltid, mens kvinderne til gengæld arbejder 1 time mere om dagen ulønnet med husholdningen, børn mv. Kvinderne tager 90 pct. af barselsorloven og mændene 10 pct.

Læs hele rapporten om det kønsopdelte arbejdsmarked her

Læs kronikken ”Ligestilling er en god forretning" her