Kontakt

ArbejdsmiljøkonsulentHolger Pedersen

T: 3163 6671
E: hp@kost.dk

Kan jeg få genoptaget en arbejdsskadesag?

Sagen ligger i forsikringsselskabet

Hvis din sag har ligget i forsikringsselskabet, kan du anmode om at få den vurderet i Arbejdsskadestyrelsen.

Sagen ligger i Arbejdsskadestyrelsen

Har din sag været behandlet i Arbejdsskadestyrelsen, kan du anmode Arbejdsskadestyrelsen om at genoptage din sag.

Din arbejdsskade er måske ikke anerkendt eller din arbejdsskade har fået flere følger for dit helbred og dit job, end det først så ud til den første tid efter skaden.

Du kan måske ikke holde til at arbejde i samme omfang som før, være opsagt på grund af sygdom efter arbejdsskaden, være under revalidering eller omskoling, i fleksjob eller overgået til førtidspension eller efterløn.

Dette kan muligvis ændre en tidligere afgørelse, så du fx kan få en afvist arbejdsskade anerkendt.

Du kan også være berettiget til godtgørelse for mén eller tab af erhvervsevne eller en højere erstatning end den, du fik ved første afgørelse.

Forbundet hjælper gerne med at få din sag genoptaget, hvis der er grundlag for det.