Kandidatuddannelser

Din uddannelse som professionsbachelor i ernæring og sundhed kan give adgang til flere forskellige kandidatuddannelser.

Udbuddet af kandidatuddannelser er vokset

Gennem de sidste år er der blevet oprettet mange nye kandidatuddannelser. Flere af de nye kandidatuddannelser er tværfaglige og det betyder at flere forskellige uddannelser kan være adgangsgivende. En fordel ved dette er, at du er friere stillet i dit valg af uddannelsessammensætning og kan i højere grad rette din uddannelse mod særlige interesser og specifikke jobprofiler.

Som professionsbachelor i ernæring og sundhed kan der være flere muligheder, og du skal selv undersøge om du opfylder adgangskravene:

Integrerede fødevarestudier
Klinisk ernæring
Sundhedsfaglig kandidat
Human Ernæring
Fødevareinnovation og sundhed
It, læring og organisatorisk omstilling
Læring og forandringsprocesser
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Folkesundhedsvidenskab
Kandidat i idræt og sundhed

 

Adgang

Det er vigtigt at undersøge, om professionsbachelor i ernæring og sundhed giver adgang til den ønskede kandidatuddannelse.

Til nogle kandidatuddannelser kan der udover en bestemt uddannelse være særlige krav, der skal opfyldes. Det fremgår under hver enkelt kandidatuddannelse hvad kravene er. Der gælder særlige regler omkring supplering til kandidatuddannelser.

Det er studienævnet for de enkelte uddannelser og universiteter, der afgør, om du skal supplere. Dem finder du på univsersiteternes hjemmesider.

Ansøgning og optagelse

Ved alle universiteter er ansøgningsfristen til kandidatuddannelserne som hovedregel:

  • 1. marts ved studiestar​t den 1. september
  • 1. november ved studiestart den 1. februar

Undersøg ansøgningsfrister ved det enkelte universitet. Ansøgningsskema kan du få på det universitet du vil søge ind på.

Ikke alle kandidatuddannelser har studiestart to gange årligt, nogle vil kun have det i september. Her må du se på universiteternes hjemmesider.

Du kan søge mens du går på sidste semester af uddannelsen som professionsbachelor i ernæring og sundhed, men du skal have afsluttet og bestået inden studiestart.

Fordele ved medlemsskab

Du kan selvfølgelig også være medlem af Kost & Ernæringsforbundet under dit kandidatstudie. Du bliver medlem som studerende og betaler kun 50 kr. om måneden for dit medlemsskab, så længe du er studerende. Læs mere om medlemskab.

Brug Kost & Ernæringsforbundet

Er du i gang med at overveje emnet for dit speciale, eller i fuld gang med at skrive det, er du velkommen til at kontakte Kost & Ernæringsforbundet. Vi vil selvfølgelig også gerne hjælpe med formidlingen af specialet, hvis emnet er relevant for en eller flere af vores medlemsgrupper.

Du kan skrive til os på: Post@kost.dk