Klima

Som professionelle kan vi arbejde for at indarbejde rutiner og udøve en adfærd der ikke forværrer situationen.

Råvarer

I det professionelle køkken eller i en vejledningssituation, kan der fokuseres på brugen og typen af råvarer. De råvarer vi spiser, afsætter et klimaaftryk i form af udledt CO2 i dyrkningen, transporten, tilberedningen og sammensætningen mm. Der skal tjekkes på flere forskellige parametre for at nedsætte CO2 udslippet

  • De helt store CO2 aftryk bliver sat ved kødproduktion specielt oksekød
  • Mindre CO2 aftryk bliver sat ved fisk og fjerkræ, frugt og grøntsager, cerealier og muslinger.

Meget frugt og grønt kan være dyrket i opvarmede drivhuse. Vær derfor kritisk i udvælgelsen og gå altid efter sæson.

Transport

Der er ikke helt ligegyldigt hvor råvarerne kommer fra. Fly, båd og lastvogns importerede råvarer vejer tungt på CO2 budgettet. Det kan derfor i mange tilfælde betale sig at vælge råvarer, som er produceret i eller tæt på brugsstedet.

Tilberedning og sammensætning

I Danmark er der et højt forbrug af kød og vi kan med fordel reducere forbruget og erstatte en del af den animalske protein med vegetabilsk protein. Her får bælgfrugter og nødder en central rolle, som smager skønt, blot det er tilberedt og tilsmagt korrekt.

Grøntsager, frugt, nødder, kartofler, cerealier skal ganske simpelt fylde mere i det daglige måltid. Endelig skal den tilberedte mad afspejle den gode rutine. Bliver kartoflerne kogt uden låg og med masser af vand, og tænder vi ovnen blot for at lune brød, giver det ikke megen mening. Vi skal som professionelle tage ansvar for en bæredygtig adfærd, der afspejler sig i vores sortiment og vejledning.