Klimarådet anbefaler: Afgifter på drivhusgasser og straks-handling

I dag kom anbefalingerne fra det uafhængige Klimaråd, der skal vise vejen til politikernes mål om 70 % CO2 -reduktion i 2030. En generel afgift på drivhusgasser er et helt centralt virkemiddel.

Klimarådet foreslår, at det skal være dyrere at udlede CO2 og andre drivhusgasser. Det betyder helt konkret prisstigninger på bl.a. kød, mælk og benzin. I dagens rapport går anbefalingerne både på hurtige implementeringer og en mere langsigtet, strategisk indsats. Vi har et forslag, der ligger lige for.

”Vi kan snildt mindske forbruget af oksekødet i vores madproduktionen, men det skal jo erstattes af andre bæredygtige fødevarer, og det kræver jo penge til udvikling af nye og grønnere måltider”, siger næstformand i Kost og Ernæringsforbundet, Michael Allerup Nielsen.

Det offentlige skal gå forrest

Klimarådet anbefaler, at den offentlige sektor må gå forrest. Det samme er budskabet fra Kost og Ernæringsforbundet. Klimrådet skriver bl.a.:

”Typisk retter klimaindsatsen sig mod borgere og virksomheder, men en tredje aktør, nemlig den offentlige sektor, er også vigtig. Det har en stor værdi, at det offentlige går forrest i den grønne omstilling. Det er et stærkt signal om, at klimamålet er et fælles projekt, som hele samfundet skal bidrage til, og det kan være med til at få borgere til at vælge klimavenlig adfærd (…) ”. [1]

 

Det budskab er Michael Allerup Nielsen helt enig i. Han understreger, at forbundet er parat til at tage dette ansvar, ligesom vi også gjorde med den økologiske omlægning for ti år siden:

”Vi er så klar til at bidrage til at indfri klimaambitionerne. Og vi har allerede holdt en del møder med politikerne om vores forslag med at indføre mål for bæredygtige offentlige køkkener, som vi estimerer kan mindske CO2-aftrykket fra fødevarer med 25 % allerede inden 2025. Lige nu afventer vi sådan set bare et politisk udspil med både lovgivning og penge til at udvikle og efteruddanne – og så rykker vi”, siger han.

 

FAKTA

  • Fødevareforbruget spiller en væsentlig rolle for klimabelastningen i Danmark. De offentlige køkkener står for 800.000 måltider dagligt i bl.a. daginstitutioner, på sygehuse og sociale institutioner. Derfor er de oplagte og vigtige aktører i forhold til at indfri de politiske klimaambitioner. 
  • Klimarådets rapport, fra 9. marts 2020
  • Klimalov: Med klimaloven, fra december 2019, vil den til enhver tid siddende regering være forpligtet til at arbejde for virkeliggørelsen af 70% reduktionsmål i 2030.
 

[1] Klimarådets rapport, 9. marts 2020, side 109