Kontakt

Sundhedspolitisk konsulentMie Lauwersen

T: 3163 6607
E: mla@kost.dk

Kliniske retningslinier

Derfor deltager vi aktivt i udarbejdelsen af kliniske retningslinjer i kommunerne. Underernæring, fejlernæring, og manglende kommunikation mellem sektorer, manglende retningslinjer for udredning, opfølgning og behandling – der er mange faktorer der spiller ind og mange opgaver der skal løses.

Kommunerne modtager flere og flere behandlingsopgaver, og målet med de kliniske retningslinjer er at skabe præcedens for hvordan kommunerne i fremtiden kan arbejde med tværfaglige retningslinjer.

Der er forhandlet en pulje til udarbejdelse af kliniske retningslinjer til brug i kommunerne I forbindelse med overenskomstforhandlingerne OK11 mellem Sundhedskartellet og KL .

Projektgruppen, som består af repræsentanter fra Sundhedskartellets organisationer, Sundhedskartellet og KL, har valgt at påbegynde arbejdet med kliniske retningslinjer indenfor de overordnede emner:

  • Apopleksi
  • Hverdagsrehabilitering
  • Kommunal udredning
  • Palliation

Arbejdsgrupperne, der udarbejder de kliniske retningslinjer, består af medlemmer fra Sundhedskartellets professioner med forankring i det kommunale arbejdsfelt indenfor de overordnede emner.  

Arbejdet består af 2 faser; en arbejdsfase, hvor de kliniske retningslinjer udarbejdes i tæt samarbejde med Center for kliniske retningslinjer, og en implementeringsfase, hvor de kliniske retningslinjer bliver testet i forskelige kommuner. Fase 1 er nu afsluttet og de 4 kliniske retningslinjer er sendt i høring, og arbejdet med at udarbejde tilhørende instrukser er påbegyndt.

Det unikke ved projektet er at der arbejdes tværfagligt og de mange sundhedsprofessionelle alle byder ind med deres kompetencer og viden. Der er stor interesse fra kommunerne om at blive testkommuner for de nye kliniske retningslinjer.  

 

Kost og Ernæringsforbundet arbejder aktivt for at sikre nye arbejdspladser i kommunerne.

Kost og ernæringsforbundet er en del af projektgruppen, og bidrager bl.a. i arbejdet, ved at fungere som tovholder for arbejdsgruppen der arbejder med apopleksi. Kost og ernæringsforbundet har været i kontakt med medlemmerne i forbindelse med indsnævring af områder og sikrer, ved at arbejdsgrupperne indeholder kliniske diætister, at professionernes kerne-kompetence; ernæring, bliver en del af de første og fremtidige kliniske retningslinjer.

Ambitionerne er, at de kliniske retningslinjer i fremtiden vil højne kvaliteten af plejen og behandlingen i kommunerne, og at der ansættes de rette ernæringsfaglige kompetencer til at løse opgaverne.

Hvad er en klinisk retningslinje?

”En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer.
Det systematiske henfører til, at retningslinjens indhold, anbefalinger og indikatorer baserer sig på den bedst tilgængelige viden (evidens). Kvaliteten af den kliniske retningslinje har derfor direkte betydning for den kvalitet, patienten tilbydes.”