Kliniske retningslinjer for OK-midler

De kliniske retningslinjer er et vigtigt værktøj ude på de kommunale arbejdspladser. Som et evidensbaseret værktøj understøtter kliniske retningslinjer de faglige kompetencer, ligesom de er med til at sikre kvalitet i de offentlige tilbud.

De fire kliniske retningslinjer er en udløber af en aftale i forbindelse med overenskomstforhandlinger om at højne de faglige kompetencer. Derfor er de udviklet af tværfaglige grupper på tværs af KL, fire organisationer – heriblandt Kost & Ernæringsforbundet - fra Sundhedskartellet og Center for Kliniske Retningslinjer. Arbejdet startede i november 2011 og kulminerer i dag med en stor afslutningskonference for over 200 sundhedsfaglige.

Kan tilpasses kommunens tilbud

Til hver af de fire retningslinjer er der udarbejdet en instruks, som indeholder konkrete handleanvisninger til kommunerne. Instrukserne er blevet implementeret i ni pilotkommuner. Kommunerne har valgt at implementere mellem en og tre af de fire instrukser, nogle har implementeret instrukserne i hele kommunen, andre i enkelte plejecentre eller områder. Instrukserne kan tilpasses den enkelte kommune, så den passer ind i de øvrige tilbud i kommunen.

De fire nye kliniske retningslinjer er:

  • Udredning og forebyggelse af indlæggelse
  • Identificering af spisevaskeligheder efter apopleksi
  • Tidlig identificering af behov for palliativ indsats
  • Systematisk målsætning i rehabilitering

 

Kilde