Køb fisk, der er fanget skånsomt

Miljø- og Fødevareministeriet har lanceret et nyt statskontrolleret mærke for fisk, mærket NaturSkånsom.

Ved at købe fisk med mærket, køber du fisk, der er fanget med respekt for havet og havbunden.

Mærket er frivilligt, så det gælder om at efterspørge det, når du køber ind. Jo større er sandsynligheden for, at det bliver udbredt. 

Bæredygtigt fiskeri

Med mærket NaturSkånsom går Danmark i front med en statslig mærkningsordning for fisk. De fiskere, der er med i ordningen må udelukkende fiske med skånsomme redskaber som langliner, garn og flydetrawl, der er skånsomme over for miljøet på havbunden, og det er afgørende for at bevare et sundt økosystem i havet. Mærkningen gælder f.eks. rødspætter og skrubber og andre fisk, der fanges kystnært.

Endnu et krav til de fisk, der mærkes med NaturSkånsom er at de kommer fra sunde, bæredygtige bestande, det vil sige fisk, der ikke er truet af overfiskning.

Endelig garanterer mærket, at fiskerne er blevet undervist i, hvordan de lander friske fisk af højeste kvalitet.

Ordningen følges

Mærkningsordningen følges af fiskerierhvervet, natur- og miljøorganisationer og forskningsinstitutioner for at sikre, at ordningen lever op til ønket om bedre information af forbrugerne, respekt for havmiljøet og udvikling af kystnært fiskeri, skriver Miljø- og Fødevareministeriet.