Køkkenanalyse i Region Hovedstaden

På den baggrund har der været afholdt møde med køkkenchefer og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til et andet møde. De møder blev afholdt i uge 3. Formålet var, at dele viden og få fælles indsigt omkring køkkenanalyse.

Efterfølgende er der planlagt besøg for alle kost- ernærings- og sundhedsfagligt personale i hospitalerne, som indgår i køkkenanalyse. Det er BDO Kommunernes revision, som planlægger og gennemfører analysen.  

Besøgene på hospitalerne afvikles således, at alle hospitaler har fået besøg inden BDO Kommunernes revision kommer på første besøg i køkkenerne. Køkkenanalyse skal være afsluttet inden udgangen af maj, 2014.

Køkkenanalyse skal afdække:

  • Økonomien
  • Tidsforbruget
  • Produktion
  • Fordeling mellem aktiviteter og kundetyper
  • Fysiske forhold og evt. ledig produktionskapacitet
  • Nuværende service- og kostkoncept

I forbindelse med køkkenanalyse er der etableret styregruppe, faglig referencegruppe og følgegruppe. Regionsformand Alice Linning har en FTF Plads i følgegruppen, sammen med fire øvrige personer fra DSR, FOA og Metal.