Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Køkkenet lukker om lidt

– Folk her i køkkenet er sagt op. Vi fik valget mellem at stoppe straks eller arbejde videre i opsigelsesperioden frem mod den endelige slutdato, som er 31. marts. Efterhånden som flere stopper eller får andre job, æder Det Danske Madhus sig ind på en stadig større del af kagen.

Sådan lyder meldingen fra ernæringsassistent Tina Nielsen, plejecentret Tandsbjerg i Sønderborg.

Tillidsrepræsentantens triste budskab rummer samtidig en slags lettelse over, at det hele nu omsider er afgjort.

Kommunal madproduktion i Sønderborg Kommune vil fra foråret 2010 være reduceret til egenproduktion på fem mindre plejecentre plus et antal stillinger til Kost & Ernæringsforbundets medlemmer i de nye leve-bo-miljøer, som er etableret på Tandsbjerg, i Tangshave, Nordborg, Dybbøl og i Broager.

Udliciteringen er dog langtfra sket uden modstand mod den kommunale arbejdsgiver, der ikke viste rettidig omhu i forbindelse med kommune- sammenlægningerne for tre år siden.

Udbud i stedet for nyt køkken

Det nye Sønderborg blev stykket sammen af syv små kommuner på begge sider af sundet, der skiller Als fra det jyske fastland. Og som så mange andre steder blev der også i Sønderborg lagt op til at rationalisere madproduktionen til plejecentre og hjemmeboende pensionister. Men ingen af de eksisterende køkkener havde kapacitet til at klare hele opgaven.

Sønderborgs politikere forpassede muligheden for at opføre et nyt storkøkken. I stedet lod man sig vildlede af en fejlbehæftet konsulentrapport (Se køkkenliv nr. 5, 2008). De anbefalede løsninger måtte opgives, og det hele endte med en udbudsrunde, hvor Det Danske Madhus var den eneste, som bød.

Det sidste oplyser Preben Storm, der indtil årsskiftet var formand for socialudvalget i Sønderborg Byråd. Hans parti, Socialdemokraterne, mistede magten ved Kommunalvalget trods 12 mandater. Konstitueringen til det nye byråd er sket med Fælleslisten, der også har leveret den nye borgmester Aase Nyegaard.

– Jeg havde meget gerne set, at vi havde bygget et nyt storkøkken, men vi havde ikke de 25 mio kr., der skulle til. Man kan altid diskutere, om vi skulle have gjort det alligevel, men kommunen har i hvert fald ikke fået flere penge hen ad vejen. Nu har Det Danske Madhus fået en fireårig kontrakt med mulighed for et års forlængelse, og det bliver der nok ikke ændret på, for Fælleslisten har været den største anbefaler af en udlicitering til Det Danske Madhus. Jeg har det skidt med at se de mange arbejdspladser forsvinde ud af kommunen, men vi havde ikke mulighed for at formulere udbudsvilkårene med et krav om, at maden skulle produceres i Sønderborg Kommune, siger Preben Storm, der også er udglattende overfor en anden af de kommunale ambitioner:

Sønderborg har ambitioner om at blive CO2-neutral kommune. Hvordan harmonerer det med at få ældremaden kørt fra Skive to gange om ugen – en strækning på 250 kilometer?

– Det er selvfølgelig langtfra optimalt, men kommunernes økonomier er så klemte, at det er umuligt at drive dem ud fra idealistiske principper, konkluderer den tidligere socialudvalgsformand.

For lukkede døre

I køkkenet på Tandsbjerg oplever medarbejderne, at de blev holdt uden for indflydelse. Ikke engang diskussionen i byrådet om fremtiden for den kommunale madservice har de kunnet følge med i, for sagen blev kørt for lukkede døre af hensyn til den private tilbudsgiver. Der har heller ikke været debat i pressen eller offentligheden. De 74 køkkenstillinger, der var i spil, har været en bagatel set i forhold til de massive fyringsrunder på blandt andet Danfoss.

Medarbejderne engagerede sig ikke desto mindre i sagen. De leverede med bistand fra Kost & Ernæringsforbundet et grundigt høringssvar, hvor de pegede på den model, hvor kommunen skulle opføre et fremtidssikret køkken og udleje det til et kommunalt-privat driftsselskab. Men den løsning blev som nævnt forkastet til fordel for et regulært udbud. Udbuddet indeholder dog den klausul, at plejecentre, der kan og vil, fortsat må producere mad til sig selv, og at de nye leve-bo-miljøer bliver selvforsynende og får tilknyttet kostfagligt personale.

For få timer i nye job

– Vi kan ikke sige, at kommunen har behandlet os dårligt. Vi har fået korrekte opsigelser med fratrædelsesgodtgørelser til dem, der havde krav på det. Vi har førsteret til at søge de stillinger, der slås op i modtagekøkkener og boenheder. Mange har afholdt sig fra at søge, fordi det er deltidsstillinger med for få timer til, at de kan leve af det. Men det er jo nok sådan, at jo tættere vi kommer på slutdatoen, jo mindre kritiske bliver folk, siger Tandsbjergs ledende økonoma, Helle Bladt.

– Det værste bliver at undvære kollegerne, for vi har haft et kanonsammenhold.

Noget tyder på, at kommunen mener det seriøst med at ansætte ernæringsassistenter i modtageenheder og leve-bo-miljøer. Der er planlagt efteruddannelse af de nyansatte, en kostkonsulent vil blive tilknyttet området, og der arbejdes på at oprette elevstillinger med halvdelen af tiden i et produktionskøkken og halvdelen i en boenhed.

De ville have os lukket

Også tillidsrepræsentant Tina Nielsen roser det sammenhold og den kampgejst, der har været i Tandsbjergs køkken, men søger ikke de stillinger, som Sønderborg Kommune opslår.

– Jeg bor i Aabenraa 47 km herfra og vil foretrække at få et job længere oppe i Sønderjylland. Sønderborg er overstået for mit vedkommende. Det var det sådan set allerede, da kommunen meddelte, at man ikke ville bygge et nyt køkken. De ville bare have os lukket, siger hun.

Tandsbjergs køkken lever på en dispensation fra Arbejdstilsynet, mest på grund af at der er for få kvadratmeter i forhold til produktionens størrelse. Der er dog ingen pladsproblemer her i slutfasen, hvor under halvdelen af de oprindelige 20 medarbejdere er tilbage.

– Vi har knoklet for at holde produktionen i gang, og vi er kommet på arbejde, selv når vi var syge. Nu er vi tvunget til at søge, hvad der dukker op uden at være kræsne. Vi skal være heldige, hvis vi får mulighed for at bruge vores uddannelse her i Sønderborg, siger Sanne Hansen og Laila Gause Engen.

– Hvis der opstår problemer med Det Danske Madhus, vil kommunen ikke have noget køkken at vende tilbage til, når det hele om kort tid er lukket, tilføjer de to ernæringsassistenter.

Siden Køkkenlivs besøg har langt de fleste medarbejdere fåt nyt job, fortæller Helle Bladt.

Kommunen burde have lyttet til de kostfaglige
Kommentar: Ulla Rosenfeldt, formand i Region Syddanmark:

Ulla Rosenfeldt, er ikke tilfreds med løsningen i Sønderborg. Kommune burde have lyttet til medarbejderne, siger hun.

– Det er ikke godt, når en kommune lader sig vildlede af eksperterne og ikke vil lytte til medarbejdere, der ved, hvad de har med at gøre, konstaterer hun.

– Samtidig er det tankevækkende, at der i de seneste to år har været indregnet en forventet besparelse i kommunens budgetter.

– Indtil dato har Sønderborg Kommune dog ikke sparet én krone på maden og kommer nok heller ikke til det. Der er dukket flere private madleverandører op i området. Og det betyder, at det bestemte antal portioner, som Mad- huset er bestilt til at levere, næppe holder. Det er jo regnet ud fra den leverance vores kostfaglige producerer, siger hun.

Ulla Rosenfeldt ærgrer sig også over, at kommunen mister kostfaglige arbejdspladser.

 – Selvfølgelig vil nogle tage imod de job, kommunen tilbyder i leve-bomiljøerne. For andre betyder det en mulighed for at afprøve andre job eller tage en efteruddannelse. Jeg håber desuden, at der er mulighed for ansættelse af kostfaglige i daginstitutionerne, selvom loven nu er ændret og madordningen frivillig.